LISTA ZAAKCEPTOWANYCH PROJEKTÓW

Budżet Obywatelski 2020 Piotrków Trybunalski

Głosowanie będzie aktywne od 01.09.2019 00:00 do 15.09.2019 23:59

     Głosujący może oddać po jednym głosie na projekt: oświatowy, rejonowy oraz ogólnomiejskikategoria: Projekty rejonowe

1.

6. Plac zabaw przy ul. Czarnej (Rejon II)

kategoria: Projekty rejonowe

miejsce: Działka położona przy ulicy Czarnej. Numer działki 261/21

2.

7. Twoja Strefa Aktywności: street workout, kalistenika, parkour. (Rejon III)

kategoria: Projekty rejonowe

miejsce: Obręb 28, działka 2/537, przy ulicy B.Prusa.

3.

14. Miejsca parkingowe Kobyłeckiego. (Rejon III)

kategoria: Projekty rejonowe

miejsce: Działki obręb 13: 30/9.

4.

15. Skwer dzikich róż - Strefa przyjazna mieszkańcom Osiedla Wyzwolenia (Rejon I)

kategoria: Projekty rejonowe

miejsce: Przestrzeń pomiędzy garażami mieszczącymi się przy ul. Działkowej 6 a terenem boiska Szkoły Podstawowej Nr 11, usytuowane w przestrzeni pomiędzy placem zabaw a ul. Działkową – działka 162/33

5.

16. "Prawidłowy rozwój i sprawność fizyczna poprzez zabawę." (Rejon I)

kategoria: Projekty rejonowe

miejsce: Ulica Topolowa 1G i 1H znajduje się przy byłej pętli mzk na przeciwko "Juko". Teren znajduje się za kamienicą 1H.

6.

17. Strefa aktywności fizycznej od juniora do seniora. (Rejon III)

kategoria: Projekty rejonowe

miejsce: ul. Wronia teren znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie z blokiem nr 47 od strony zachodniej - działki nr 2/34

7.

22. Rewitalizacja fragmentu pasa drogowego ulicy Dmowskiego na odcinku Dmowskiego 37a - 41 (rejon targowiska PTAK) (Rejon III)

kategoria: Projekty rejonowe

miejsce: Własność Gminy - pas drogowy ulicy Dmowskiego – fragment od ul. ulicy Poprzecznej do ul. Dmowskiego 41 (zespół garaży), zgodnie z załącznikiem graficznym.

8.

23. Strefa wolnego grilla Wyzwolenia. (Rejon I)

kategoria: Projekty rejonowe

miejsce: Osiedle Wyzwolenia na fragmencie niezagospodarowanej ulicy Działkowej między szkołą Budowlanką a Ogródkami działkowymi. Działka nr 208/2 i 207/2.

9.

27. Wybieg dla psów. (Rejon II)

kategoria: Projekty rejonowe

miejsce: Działka 261/21 obręb 22 - ul. Czarna

10.

33. Droga dojazdowa i chodnik do Przedszkola Sam. Nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim . (Rejon III)

kategoria: Projekty rejonowe

miejsce: Ciąg pieszy i jezdny (drogi dojazdowe) prowadzący od ul. Dmowskiego do Przedszkola Sam. Nr 7 - odcinek o dł. 100-115 m. poczynając od wjazdu do Przedszkola do pasażu pieszego.

11.

35. Miejsca parkingowe na Osiedlu Słowackiego Północ. (Rejon IV)

kategoria: Projekty rejonowe

miejsce: Działki 197/8, 316/12, 197/3, 316/8 - obręb 24

12.

34. Strefa relaksu i mini plac zabaw. (Rejon I)

kategoria: Projekty rejonowe

miejsce: Teren projektu to działka: Obręb nr 20 nr działki 143/198 W/w teren zlokalizowany jest pomiędzy ulicą Krasickiego i Ściegiennego .

13.

38. Powiększenie parkingu przy ulicy Słowackiego. (Rejon III)

kategoria: Projekty rejonowe

miejsce: Działka 1/7 obręb 0028, vis a vis budynków - wieżowców o adresie Słowackiego 180 i 182.

14.

41. Budowa parkingu przy Parafii pw. św. Alberta oraz utwardzenie części ulicy Rusałki. (Rejon II)

kategoria: Projekty rejonowe

miejsce: Obręb 0018 Działka nr 168

15.

1. "Szczekanica Central - Park" - modernizacja placu zabaw przy ul. Rzecznej 3 w Piotrkowie Trybunalskim (rejon IV)

kategoria: Projekty rejonowe

miejsce: Piotrków Trybunalski ul Rzeczna 3 obręb 25 działka 228

16.

3. Bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa przy ulicy Romana Dmowskiego. (Rejon III)

kategoria: Projekty rejonowe

miejsce: Chodnik po stronie północnej ul. R. Dmowskiego od ulicy Górniczej do Iwaszkiewicza wraz ze ścieżką rowerową. Działka 8/23, obręb 30, rejon III.

17.

4. Ciąg pieszo-rowerowy przy ulicy Juliusza Słowackiego biegnący od ul. Dworskiej do trasy szybkiego ruchu Warszawa-Katowice. (Rejon III)

kategoria: Projekty rejonowe

miejsce: Po jednej stronie ulicy Juliusza Słowackiego od numeru 224 za ulicą Dworską do trasy szybkiego ruchu Warszawa — Katowice, po stroni południowej — w ramach obecnego pasa drogowego bez konieczności wykupów, na działkach o nr. ewid. 87 obr. 26 i dz. nr. 74/4 obr. 27

kategoria: Projekty oświatowe

1.

2. Street workout Pioma

kategoria: Projekty oświatowe

miejsce: Teren znajduje się przy działce nr 15/15 i 15/16

2.

13. Bezpieczeństwo — ważna sprawa! Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej nr 12 i jej najbliższym otoczeniu.

kategoria: Projekty oświatowe

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. Makuszyńskiego ul. Belzacka 104, 97-300 Piotrków Tryb.

3.

25. Z ruchem za pan brat od najmłodszych lat

kategoria: Projekty oświatowe

miejsce: Przedszkole Samorządowe Nr. 7, Przedszkole Samorządowe Nr 24

4.

26. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

kategoria: Projekty oświatowe

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dmowskiego 11.Własność działki - Urząd Miasta, szkoła ma przekazaną działkę w trwały zarząd.Nr. ewidencyjny 342/1 i 432/2 obręb 23

5.

28. Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 8

kategoria: Projekty oświatowe

miejsce: Przedszkole Samorządowe nr 8, ul. Broniewskiego 3 w Piotrkowie Trybunalskim nr ewidencyjny nieruchomości 122/1, obręb 20

6.

36. Dziecięcy plac zabaw przy przedszkolu Samorządowym nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim.

kategoria: Projekty oświatowe

miejsce: Teren Przedszkola Samorządowego nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim ul. J. Daniłowskiego 3 97-300 Piotrków Trybunalski

7.

18. Bieżnia lekkoatletyczna z boiskami do badmintona i rozbieżnią do skoku w dal.

kategoria: Projekty oświatowe

miejsce: ul. Leonarda 12/14, 97-300 Piotrków Trybunalski numer działki 34 o pow. 0,5096 ha w obr. 20

kategoria: Projekty ogólnomiejskie

1.

5. Wyposażenie zawodników Piotrkowa grających w II,III i IV lidze brydżowej oraz amatorów w elektroniczne urządzenia do obliczania wyników rozgrywek brydżowych.

kategoria: Projekty ogólnomiejskie

miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim - ul. Belzacka 108/110, 97-300 Piotrków Tryb.

2.

21. Sztuka Bliżej Nas

kategoria: Projekty ogólnomiejskie

miejsce: Mediateka ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 97-300 Piotrków Trybunalski

3.

30. Budowa parkingu ogólnodostępnego przy ul. Wojska Polskiego 81

kategoria: Projekty ogólnomiejskie

miejsce: ul. Wojska Polskiego 81

4.

19. Wydanie publikacji o piotrkowskiej fabryce organów pt. „Działalność organmistrzowska Stanisława i Stefana Krukowskich (1879-1963)”

kategoria: Projekty ogólnomiejskie

miejsce: Miasto Piotrków Trybunalski

5.

32. Pieszo, rowerem, na rolkach , hulajnogą - szlakiem kolejki wąskotorowej. Ciąg pieszo - rowerowy na terenie po byłej kolejce wąskotorowej od ul. Sulejowskiej do ul. Krakowskie Przedmieście.

kategoria: Projekty ogólnomiejskie

miejsce: Obszar- droga biegnąca wzdłuż nieistniejącej kolejki wąskotorowej od ul. Sulejowskiej do ul Krakowskie Przedmieście, zgodnie z załączonym rysunkiem.

6.

40. „Lekki Samochód Rozpoznawczo—Ratowniczy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim"

kategoria: Projekty ogólnomiejskie

miejsce: Samochód zostanie wykorzystany do realizacji działań operacyjnych i prewencyjnych prowadzonych przez Funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim. Będzie brał udział w gaszeniu pożarów i usuwaniu skutków miejscowych zagrożeń na terenie m. Piotrkowa Trybunalskiego, a gdy zajdzie konieczność również poza terenem miasta. Samochód będzie wykorzystany do prowadzenia kampanii informacyjnych mających wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców m. Piotrkowa Trybunalskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Zadanie realizowane będzie na nieruchomościach stanowiących własność i posiadanych przez Miasto Piotrków Trybunalski (szkoły, przedszkola, urzędy, budynki zamieszkania zbiorowego w zasobach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego), a jego przedmiot będzie ogólnodostępny dla mieszkańców — samochód będzie wykorzystywany do realizacji zadań wynikających m.in. z prowadzonych akcji prewencyjnych takich, jak: „Bezpieczne Miasto", „Wyciągamy Dzieci z Bramy", „Kręci mnie bezpieczeństwo", „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa". Samochód garażowany będzie w Komendzie Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Jagiellońska 11, gdzie będzie ogólnodostępny dla uczestników wycieczek i prelekcji służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego.

7.

42. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj — etap II.

kategoria: Projekty ogólnomiejskie

miejsce: Obręb 0018 działki nr 114/15, 114/11, 114/9,114/24,114/23, 114/22,114/21, 114/20, 114/3, 114/5, 114/6, 114/17, 114/18, 114/19, Obręb 0018 działka nr 168, wzdłuż projektowanej drogi 17 KL. Dopuszcza się modyfikację przebiegu ścieżki w zależności od dostępności terenu.

8.

20. Tężnie Trybunalskie - budowa tężni solankowych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

kategoria: Projekty ogólnomiejskie

miejsce: 1. Tężnia: Park im. św. Jana Pawła II – ulica Słowackiego 8-12 - w środkowej części parku, na trawniku. Wymagane przesadzenie rosnącego tam młodego drzewka (zdjęcie nr 1) W przypadku niemożliwości usytuowania tym konkretnym trawniku – możliwa lokalizacja kilkadziesiąt metrów dalej – na skwerze pomiędzy amfiteatrem miejskim a działką oo bernardynów, w sąsiedztwie chodnika prowadzącego od amfiteatru do ulicy Narutowicza 2. Tężnia:Park kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Belzackiej przed kościołem pw. NMP Królowej Pokoju, pomiędzy Belzacką 97, a ulicą Kotarbińskiego.