42. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj — etap II.

Kategoria

Projekty ogólnomiejskie

8. SZACUNKOWE KOSZTY PROJEKTU

600000 PLN

Koszt projektu po weryfikacji

600000 PLN

4. OPIS PROJEKTU

Zakres projektu obejmuje budowę ścieżki rowerowej od strony wschodniej wraz z wyposażeniem w małą architekturę.

Elementy projektu to: Kontynuacja budowy ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj. Wytyczenie ciągu rowerowego oraz odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome, wzdłuż terenów zielonych wschodniego brzegu Zbiornika Bugaj. Wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż wschodniego brzegu ( wzdłuż ul. Żeglarskiej) Zbiornika Bugaj do ul. Rusałki. Wykonanie elementów małej architektury, takich jak ławki, kosze oraz punkty odpoczynku na trasie

wyposażonych w zadaszone wiaty wraz z stolikami, ławkami, koszami, stojakami na rowery. Oznakowanie pionowe i poziome całości inwestycji. Oświetlenie ścieżki.


5. LOKALIZACJA

Obręb 0018 działki nr 114/15, 114/11, 114/9,114/24,114/23, 114/22,114/21, 114/20, 114/3, 114/5, 114/6, 114/17, 114/18, 114/19, Obręb 0018 działka nr 168, wzdłuż projektowanej drogi 17 KL. Dopuszcza się modyfikację przebiegu ścieżki w zależności od dostępności terenu.


Uwagi

Wnioskodawca wyraził zgodę na zmniejszenie zakresu projektu z uwagi na przekroczenie kosztów realizacji projektu.


Lokalizacja na mapie

Załączone mapy

Mapa


Elementy projektu

Nazwa Koszt
Łączny koszt 600000