41. Budowa parkingu przy Parafii pw. św. Alberta oraz utwardzenie części ulicy Rusałki. (Rejon II)

Kategoria

Projekty rejonowe

8. SZACUNKOWE KOSZTY PROJEKTU

300000 PLN

Koszt projektu po weryfikacji

350000 PLN

4. OPIS PROJEKTU

Zakres projektu obejmuje uporządkowanie i utwardzenie ulicy Rusałki oraz wyznaczenie miejsc parkingowych.

Utwardzenie ulicy Rusałki na odcinku od ulicy Jeziornej do Żeglarskiej — ok. 2000 m2. Budowa miejsc parkingowych na powierzchni ok. 180 m2.

Teren ten znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z Parafią pw. św. Alberta.


5. LOKALIZACJA

Obręb 0018 Działka nr 168


Lokalizacja na mapie

Załączone mapy

Mapa


Elementy projektu

Nazwa Koszt
Łączny koszt 300000