40. „Lekki Samochód Rozpoznawczo—Ratowniczy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim"

Kategoria

Projekty ogólnomiejskie

8. SZACUNKOWE KOSZTY PROJEKTU

300000 PLN

Koszt projektu po weryfikacji

300000 PLN

4. OPIS PROJEKTU

„Lekki Samochód Rozpoznawczo—Ratowniczy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim" - celem projektu jest zakup dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem terenowym, wyposażonego w: sprzęt łączności (m.in. rozkładany maszt antenowy, podstawę masztu do mocowania przy kole samochodu, dwie anteny bazowe VHF, antenę przewoźną VHF, radioprzemiennik, dwa radiotelefony przewoźne, cztery radiotelefony przenośne, przetwornicę 12V / 230V min. 5000W, bagażnik dachowy (na składany maszt), agregat przenośny inwerterowy do zasilania sprzętu elektronicznego), sprzęt ratowniczy, w tym: zestaw do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy PSP R1, defibrylator zautomatyzowany, sprzęt do detekcji skażeń, przenośny akumulatorowy zestaw oświetleniowy.

Realizacja zadania wpisuje się w realizację zapisów § 4 ust. 1, pkt. 2 Uchwały Nr VI/75/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt „Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim", tj. bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Samochód będzie wykorzystany do poprawy stanu bezpieczeństwa Mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego. Będzie dysponowany do walki z pożarami oraz do usuwania skutków miejscowych zagrożeń, klęsk żywiołowych i innych działań operacyjnych. Przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrony środowiska.

Zostanie wykorzystany również do udziału w licznych kampaniach ukierunkowanych na podniesienie poziomu bezpieczeństwa Mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego.


5. LOKALIZACJA

Samochód zostanie wykorzystany do realizacji działań operacyjnych i prewencyjnych prowadzonych przez Funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim. Będzie brał udział w gaszeniu pożarów i usuwaniu skutków miejscowych zagrożeń na terenie m. Piotrkowa Trybunalskiego, a gdy zajdzie konieczność również poza terenem miasta. Samochód będzie wykorzystany do prowadzenia kampanii informacyjnych mających wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców m. Piotrkowa Trybunalskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Zadanie realizowane będzie na nieruchomościach stanowiących własność i posiadanych przez Miasto Piotrków Trybunalski (szkoły, przedszkola, urzędy, budynki zamieszkania zbiorowego w zasobach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego), a jego przedmiot będzie ogólnodostępny dla mieszkańców — samochód będzie wykorzystywany do realizacji zadań wynikających m.in. z prowadzonych akcji prewencyjnych takich, jak: „Bezpieczne Miasto", „Wyciągamy Dzieci z Bramy", „Kręci mnie bezpieczeństwo", „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa". Samochód garażowany będzie w Komendzie Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Jagiellońska 11, gdzie będzie ogólnodostępny dla uczestników wycieczek i prelekcji służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Łączny koszt 300000