38. Powiększenie parkingu przy ulicy Słowackiego. (Rejon III)

Kategoria

Projekty rejonowe

8. SZACUNKOWE KOSZTY PROJEKTU

27000 PLN

Koszt projektu po weryfikacji

27000 PLN

4. OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada poszerzenie istniejącego parkingu po południowej stronie ulicy Słowackiego przed wieżowcami o adresach: Słowackiego 180, Słowackiego 182. Elementem projektu jest przesadzenie drzewa oraz wykonanie skosu chodnika. Miejsca parkingowe wykonane z kostki betonowej w lokalizacji wskazanej na mapie polem zakreskowanym. przewidywana - planowana liczba miejsc parkingowych - 5.


5. LOKALIZACJA

Działka 1/7 obręb 0028, vis a vis budynków - wieżowców o adresie Słowackiego 180 i 182.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Łączny koszt 27000