35. Miejsca parkingowe na Osiedlu Słowackiego Północ. (Rejon IV)

Kategoria

Projekty rejonowe

8. SZACUNKOWE KOSZTY PROJEKTU

132000 PLN

4. OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada utworzenie przy ul. Daniłowskiego 15 miejsc parkingowych z kostki betonowej wraz z okrawężnikowaniem. Wykonanie dla odróżnienia z innej kostki betonowej wjazdu do bocznej bramy PS nr 16. Wycięcie lub przesadzenie 6 drzewek rosnących na terenie oznaczonym X, które zasłaniają wyjazd z osiedlowej ulicy. Projekt zakłada również rekultywację terenów zielonych poprzez posianie trawy. Dopełnieniem projektu jest wykonanie z kostki betonowej nowego chodnika w lini prostej wzdłuż wschodniej strony Daniłowskiego od skrzyżowania z ulica Szkolną do chodnika poprzecznego po północnej stronie PS nr 16.


5. LOKALIZACJA

Działki 197/8, 316/12, 197/3, 316/8 - obręb 24


Lokalizacja na mapie

Załączone mapy

Mapa

Mapa


Elementy projektu

Nazwa Koszt
Łączny koszt 132000