35. Miejsca parkingowe na Osiedlu Słowackiego Północ. (Rejon IV)

Kategoria

Projekty rejonowe

8. SZACUNKOWE KOSZTY PROJEKTU

132000 PLN

Koszt projektu po weryfikacji

132000 PLN

4. OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada utworzenie przy ul. Daniłowskiego 15 miejsc parkingowych z kostki betonowej wraz z okrawężnikowaniem. Wykonanie dla odróżnienia z innej kostki betonowej wjazdu do bocznej bramy PS nr 16. Wycięcie lub przesadzenie 6 drzewek rosnących na terenie oznaczonym X, które zasłaniają wyjazd z osiedlowej ulicy. Projekt zakłada również rekultywację terenów zielonych poprzez posianie trawy. Dopełnieniem projektu jest wykonanie z kostki betonowej nowego chodnika w lini prostej wzdłuż wschodniej strony Daniłowskiego od skrzyżowania z ulica Szkolną do chodnika poprzecznego po północnej stronie PS nr 16.


5. LOKALIZACJA

Działki 197/8, 316/12, 197/3, 316/8 - obręb 24


Lokalizacja na mapie

Załączone mapy

Mapa

Mapa


Elementy projektu

Nazwa Koszt
Łączny koszt 132000