32. Pieszo, rowerem, na rolkach , hulajnogą - szlakiem kolejki wąskotorowej. Ciąg pieszo - rowerowy na terenie po byłej kolejce wąskotorowej od ul. Sulejowskiej do ul. Krakowskie Przedmieście.

Kategoria

Projekty ogólnomiejskie

8. SZACUNKOWE KOSZTY PROJEKTU

600000 PLN

Koszt projektu po weryfikacji

600000 PLN

4. OPIS PROJEKTU

Zagospodarowanie terenu po byłej kolejce wąskotorowej na odcinku od ul. Sulejowskiej do ul. Krakowskie Przedmieście. Teren ten posiada obecnie wydeptaną przez mieszkańców ścieżkę pieszo — rowerową. Warto byłoby wybudować ciąg pieszo rowerowy o szerokości 3m na czarnym asfalcie, aby ułatwić przemieszczanie się. Ciąg taki uatrakcyjniłby wyżej omawiany obszar. Zachęciłby rodziny z dziećmi, osoby starsze do spacerów, jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze.

Dodatkowo ciąg ten zapewni komunikację południowej strony Piotrkowa z ul Sulejowską, gdzie przebiega ścieżka rowerowa, która można dojechać na Bugaj.


5. LOKALIZACJA

Obszar- droga biegnąca wzdłuż nieistniejącej kolejki wąskotorowej od ul. Sulejowskiej do ul Krakowskie Przedmieście, zgodnie z załączonym rysunkiem.


Uwagi

Wnioskodawca, w związku z przekroczeniem kosztów projektu, wyraził zgodę na ograniczenie zakresu - odcinek Krakowskie Przedmieście do rondo Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników.


Lokalizacja na mapie

Załączone mapy

Mapa


Elementy projektu

Nazwa Koszt
Całkowity koszt 600000