20. Tężnie Trybunalskie - budowa tężni solankowych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Kategoria

Projekty ogólnomiejskie

8. SZACUNKOWE KOSZTY PROJEKTU

540000 PLN

Koszt projektu po weryfikacji

600000 PLN

4. OPIS PROJEKTU

Projekt „Tężnie Trybunalskie - budowa tężni solankowych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego” jest zadaniem z zakresu ochrony środowiska i promocji zdrowia. Projekt zakłada wybudowanie ogólnodostępnych tężni solankowych w trzech miejscach na terenie miasta. Tężnia solankowa to konstrukcja z drewna, pokryta gałązkami tarniny, na które z góry spływa solanka, wytwarzając specyficzny mikroklimat. Przebywając w bezpośredniej okolicy solankowego areozolu człowiek oczyszcza i regeneruje organizm.

Budowle będą dla mieszkańców nie tylko miejscem odpoczynku i relaksu, ale także miejscem spotkań i zacieśniania więzów między lokalną społecznością.

Tężnie to także dowód na troskę miasta o zdrowie mieszkańców i widoczny element walki Piotrkowa Trybunalskiego ze smogiem.

Przy tężniach ustawione zostaną ławki, a teren może (ale nie musi) zostać oświetlony i monitorowany.


5. LOKALIZACJA

1. Tężnia: Park im. św. Jana Pawła II – ulica Słowackiego 8-12 - w środkowej części parku, na trawniku. Wymagane przesadzenie rosnącego tam młodego drzewka (zdjęcie nr 1) W przypadku niemożliwości usytuowania tym konkretnym trawniku – możliwa lokalizacja kilkadziesiąt metrów dalej – na skwerze pomiędzy amfiteatrem miejskim a działką oo bernardynów, w sąsiedztwie chodnika prowadzącego od amfiteatru do ulicy Narutowicza 2. Tężnia:Park kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Belzackiej przed kościołem pw. NMP Królowej Pokoju, pomiędzy Belzacką 97, a ulicą Kotarbińskiego.


Uwagi

W związku z przekroczeniem kosztów, wnioskodawca wyraził zgodę na ograniczenie zakresu projektu do 2 tężni (1. Park im. Św. Jana Pawła II, 2. Park ks. kard. S.Wyszyńskiego przy ul. Belzackiej).


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Budowa zespołu 3 tężni solankowych wraz z dokumentacją techniczną i zaaranżowaniem terenu wokół tężni 540000