19. Wydanie publikacji o piotrkowskiej fabryce organów pt. „Działalność organmistrzowska Stanisława i Stefana Krukowskich (1879-1963)”

Kategoria

Projekty ogólnomiejskie

8. SZACUNKOWE KOSZTY PROJEKTU

65500 PLN

Koszt projektu po weryfikacji

65500 PLN

4. OPIS PROJEKTU

Projekt "Wydanie publikacji o piotrkowskiej fabryce organów pt. „Działalność organmistrzowska Stanisława i Stefana Krukowskich (1879-1963)” ma na celu przywrócenie do pamięci zbiorowej i indywidualnej piotrkowian, Polaków oraz muzykologów znanej w XIX i XX wieku fabryki organów rodziny Krukowskich w Piotrkowie Trybunalskim, której instrumenty znajdują się po dziś dzień w ponad 100. polskich kościołach na terenie całej Polski. Głównym elementem zadania jest wydanie w nakładzie 1 000 egzemplarzy zaktualizowanej dysertacji doktorskiej ks. Antoniego Pietrzyka napisanej w Instytucie Muzykologii Kościelnej KUL pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jana Chwałka służące budowaniu więzi, dumy i poczucia współodpowiedzialności za materialne zasoby kultury. Wydana publikacja zawierać będzie teksty opisujące historię, organizację oraz zakres i zasięg terytorialny działalności firmy wraz z fotografiami wykonanych przez nią organów oraz ze zdjęciami przedstawiającymi osiągnięcia założycieli firmy. Dodatkowo dołączona płyta CD z przedstawioną w formie cyfrowej analizą techniczną budowanych organów uzupełni tekst książki o alfabetyczny wykaz miejscowości z występującymi na ich terytorium organami Krukowskich, zestawienie wyników pomiaru piszczałek w wyselekcjonowanych instrumentach oraz matematyczną analizę dyspozycji organów zbudowanych przez firmę. Wydaniu książki będą towarzyszyć takie wydarzenia jak spotkanie promocyjne wraz z wystawą rysunków i grafik organów Krukowskich będących w posiadaniu Bożeny Bąkiewicz-Krukowskiej (MBP), koncert (Parafia Ewangelicko-Augsburska), wykład ekspercki (Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego).


5. LOKALIZACJA

Miasto Piotrków Trybunalski


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Horarium autora 3000
Honorarium redaktora publikacji i korekta 2500
Honorarium za wykonanie projektu graficznego pubikacji i okładki 2500
Honorarium za wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z kosztami transportu 2500
Honorarium prelegnta 1500
Honorarium dla wykonanwcy koncertu organowego 2000
Skład i wydruk 1 000 egz. publikcji wraz z płytą CD 43000
Wydruk 500 plakatów 1000
Wydruk 1 000 ulotek o publikacji 1000
Poczęstunek podczas promocji publikacji 5000
Koszty pocztowe - wysyka publikacji 1500