13. Bezpieczeństwo — ważna sprawa! Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej nr 12 i jej najbliższym otoczeniu.

Kategoria

Projekty oświatowe

8. SZACUNKOWE KOSZTY PROJEKTU

18100 PLN

Koszt projektu po weryfikacji

18100 PLN

4. OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada budowę monitoringu wizyjnego w szkole oraz jej najbliższym otoczeniu. Z uwagi na bardzo dużą liczbę uczniów przebywających w placówce nieodzownym jest stworzenie systemu bezpieczeństwa wspomagającego liczne działania prowadzone w tym zakresie przez środowisko szkolne. Najważniejszym naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczącej się młodzieży. Obecnie funkcjonujący monitoring nie jest wykorzystywany z uwagi na przestarzały stan techniczny sprzętu instalowanego kilkanaście lat temu. System ten nie umożliwia obserwacji w czasie rzeczywistym miejsc dozorowanych oraz zapisywania obrazów celem ich późniejszego odtworzenia. Dotyczy to zarówno wnętrza placówki, jak również terenów przyległych. Projekt monitoringu uwzględnia montaż rejestratora i monitora, 10 kamer rozmieszczonych wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz różnorodne elementy wyposażenia niezbędne do pełnego wykonania projektu. Kamery będą zainstalowane przy wejściu głównym i przy wszystkich otwartych w dzień drzwiach. Będą chronić przed wtargnięciem osób postronnych na teren placówki oraz ułatwią ich identyfikację. Długie, przeludnione korytarze z licznymi klatkami schodowymi nie sprzyjają identyfikacji uczestników zdarzeń. W tych miejscach należy zamontować kamery rejestrujące obraz o bardzo wysokiej jakości, w kolorze.

Szczegółowa specyfikacja elementów niezbędnych do przygotowania projektu wyszczególniona została w pkt.8 wniosku.


5. LOKALIZACJA

Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. Makuszyńskiego ul. Belzacka 104, 97-300 Piotrków Tryb.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
System monitoringu zbudowany na podzespołach marki DAHUA z 36 miesięczną gwarancją, rozdzielczość kamer dwukrotnie wyższa niż FULL FID, bardzo szerokie kąty widzenia na poziomie ok 95 stopni. 18100