15. Skwer dzikich róż - Strefa przyjazna mieszkańcom Osiedla Wyzwolenia (Rejon I)

Kategoria

Projekty rejonowe

8. SZACUNKOWE KOSZTY PROJEKTU

115000 PLN

Koszt projektu po weryfikacji

250000 PLN

4. OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada stworzenie miejsca do rekreacji i infrastruktury w tym zakresie oraz podniesienia stanu funkcjonalności i estetyki na działce 162/33 w obrębie 2 poprzez zorganizowanie przyjaznej przestrzeni i zaadoptowanie wolnego terenu między placem zabaw (przynależnym do Szkoły Podstawowej Nr 11) a ulicą Działkową (włącznie ze znajdującym się na jej terenie śmietnikiem) tj. zagospodarowanie miejsca dotąd nieprzyjaznego mieszkańcom osiedla Wyzwolenia, częściowo miejsca kojarzonego z brudem i smrodem oraz zaniedbaniem, wypływającego również na wzrost zdenerwowania wszystkich uczestników tj. zarówno mieszkańców jak i osób odpowiedzialnych za utrzymanie czystości w nowym miejscu.

1. W pierwszej kolejności należy rozbudować/wyremontować śmietnik z użyciem dotychczasowej technologii do wymiarów 5 m/szerokie/15 metrów długi. Obecny gabarytowo śmietnik nie jest w stanie odebrać gromadzonych w przygotowanej przestrzeni śmieci (usytuowany wzdłuż ogrodzenia boiska szkolnego w kierunku placu zabaw). Śmietnik będzie stanowiło jedno lub dwa pomieszczenia, umieszczone zostaną dodatkowe drzwi od strony garaży do dyspozycji administracji na wypadek konieczności dokonania porządków wokół śmietnika (z powodu umieszczenia w nieodpowiednim terminie i obok śmietnika przedmiotów gabarytowych przez mieszkańców). Obok śmietnika zostanie umieszczona tablica, na której będą umieszczane dla mieszkańców widoczne informacje o terminie wywożenia śmieci i gabarytów. To wpłynie na zmniejszenie niekorzystnego zanieczyszczania miejsca w terminach znacznie odbiegających od planowanych.

2. W nastepnej kolejności na miejscu obecnie usytuaowanych chodników i obok nich należy położyć dodatkowe chodniki tworząc przyjazną przestrzeń do spacerowania i spędzania czasu oraz umożliwiając jednocześnie swobodne korzystanie z przestrzeni śmietnika oraz unikając tym samym sytuacji powodujących zaśmiecanie terenu obok przez śmieci gabarytowe.

3. Dokonanie nasadzeń krzewów dzikiej róży (wokół całej działki w dwóch rzędach w odległości 1 metra między sadzonkami tj. wzdłuż siatki boiska szkolnego, wzdłuż ogrodzenia placu zabaw, wzdłuż działki od strony garaży oraz od strony ul. Działkowej z wyłączeniem miejsc wejścia na chodniki skweru, oraz dookoła śmietnika z wyłączeniem miejsc wejścia do śmietników), 8 drzewek niskopiennych na terenie trawnika (zabezpieczonych od dołu ochronką przed zniszczeniami na skutek koszenia traw) i bluszczu pnącego (zastosowanego do rozrostu na ściankach śmietnika co pozwoli na pewnego rodzaju ukrycie śmietnika), uzuspełnienie trawników (na których będzie można rozłożyć koc i odpocząć), wokół śmietnika od strony ul. Działkowej oraz od strony boiska i placu zabaw dokonać dodatkowych nasadzeń rzędu tui w ilości 20 sztuk (od strony placu zabaw i boiska mają być nasadzone między ściankami śmietnika a rzędami dzikich róż). Zastosowanie krzewów dzikich róż zmniejszy ryzyko kradzieży oraz niszczenia krzaków lub kradzieży tui z uwagi na kłujące właściwości dzikich róż. Ich umiejscowienie da jednocześnie dużo pozytywnych wrażeń wizyjnych oraz zapachowych podczas kwitnienia. Krzaki te są dość wytrzymałe i jako dzikie nie wymagają nadmiaru pielęgnacji po ich zaadoptowaniu w przestrzeni. Drzewka niskopienne stworzą atmosferę miłej i przyjaznej dla mieszkańców przestrzeni. Bluszcze jako rośliny pnące dość szybko zasłonią nieprzyjazną przestrzeń śmietnika, który dodatkowo będzie oddzielony dwoma rzędami róż. Stworzy to wrażenie naturalnego wzniesienia.

4. W miejscach do tego wyznaczonych ustawić 4 ławeczki oraz 1 stół z napisem „SKWER DZIKICH RÓŻ”.

5. W okolicy ławek i stołu umieścimy dwa małe kosze na śmieci

6. Wykonanie tablicy informacyjnej z napisem: „SKWER DZIKICH RÓŻ – strefa przyjazna mieszkańcom Osiedla Wyzwolenia” stworzony w ramach projektu do budżetu obywatelskiego 2019 , oraz tablicy zawierającej regulamin korzystania ze skweru oraz usytuowanie ich w miejscu widocznym

7. Umieszczenie na terenie skweru 2 lamp świetlnych w celu spowodowania, że miejsce w godzinach wieczornych i nocnych będzie na tyle widoczne, by zabezpieczyć przed aktami wandalizmu i zwiększeniem bezpieczeństwa w tym miejscu.

8. Po zakończeniu prac zorganizowanie Happeningu/festynu pt. „Skwer dzikich róż strefa przyjaznym mieszkańcom Osiedla Wyzwolenia”. Możliwość posadzenia w wyznaczonym miejscu kilku dodatkowych drzewek przez mieszkańców podczas wydarzenia. To działanie pozwoli mieszkańcom poczuć się odpowiedzialnym za to miejsce, poczują że warto o nie zadbać, że to miejsce dla nich.


5. LOKALIZACJA

Przestrzeń pomiędzy garażami mieszczącymi się przy ul. Działkowej 6 a terenem boiska Szkoły Podstawowej Nr 11, usytuowane w przestrzeni pomiędzy placem zabaw a ul. Działkową – działka 162/33


Lokalizacja na mapie

Załączone mapy

Mapa


Elementy projektu

Nazwa Koszt
Rozbudowa śmietnika 50000
Rozbudowa chodników 10000
Zakup dzikich róż tj.300 krzaków x 10zł 3000
Zakup drzewek niskopiennych tj.8szt x 55zł 500
Zakup sadzonek bluszczu tj. 100szt x 10zł 1000
Zakup tui tj. 20szt. x 20zł 4000
Zestaw 4 ławek i 1 stół 15000
Koszt 2 małych śmietników 2 x 500zł 1000
Koszt 2 tablic informacyjnych (na placu i przy śmietniku) oraz 1 regulaminu 2000
2 lampy świetlne 5000
Prace ogrodnicze (w tym obsadzenia roślin , uzupełnienie trawników, geowłóknina, siatka na drzewka itp) 20000
Organizacja Happeningu/festynu pt. SKWER DZIKICH RÓŻ - strefa przyjazna mieszkańcom Osiedla Wyzwolenia 3500