4. Ciąg pieszo-rowerowy przy ulicy Juliusza Słowackiego biegnący od ul. Dworskiej do trasy szybkiego ruchu Warszawa-Katowice. (Rejon III)

Kategoria

Projekty rejonowe

8. SZACUNKOWE KOSZTY PROJEKTU

332000 PLN

Koszt projektu po weryfikacji

300000 PLN

4. OPIS PROJEKTU

Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ulicy Juliusza Słowackiego od ulicy Dworskiej do trasy szybkiego ruchu Warszawa — Katowice , po stronie południowej . Będzie to przedłużenie już istniejącego ciągu pieszo-rowerowego , biegnącego miedzy innymi od ulicy Dworskiej do Alei Concordia . Ale nie tylko . Budowa kładki w ramach powstającej autostrady Al , mającej przebiegać nad trasą szybkiego ruchu Warszawa — Katowice , wzdłuż ul. Juliusza Słowackiego , w

połączeniu z realizacją naszej inwestycji stworzy dla mieszkańców zamieszkujących tereny przed trasą „jak i za trasą , bezpieczny ciąg komunikacyjny. Tym samym będą mogli z niego korzystać nie tylko mieszkańcy ul. Juliusza Słowackiego , ale również osoby uprawiające sport „jak również ci którzy chcą szybko i sprawnie dostać się do pracy do pobliskich magazynów. Wzbogacenie ścieżki o elementy małej architektury — np. stojaki dla rowerów , ławki , kosze na śmieci i ewentualnie o stację napraw i pompowania rowerów stworzy możliwość odpoczynku i postoju dla rowerzystów i pieszych korzystających z ciągu.

UWAGI:


5. LOKALIZACJA

Po jednej stronie ulicy Juliusza Słowackiego od numeru 224 za ulicą Dworską do trasy szybkiego ruchu Warszawa — Katowice, po stroni południowej — w ramach obecnego pasa drogowego bez konieczności wykupów, na działkach o nr. ewid. 87 obr. 26 i dz. nr. 74/4 obr. 27


Uwagi

Wnioskodawca, w związku z planowaną realizacją kładki nad autostradą A1, wyraził zgodę na ograniczenie zakresu - I etap od ul. Dworskiej do ul. Zawodzie.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Łączny koszt ok. 332000