3. Bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa przy ulicy Romana Dmowskiego. (Rejon III)

Kategoria

Projekty rejonowe

8. SZACUNKOWE KOSZTY PROJEKTU

200000 PLN

Koszt projektu po weryfikacji

200000 PLN

4. OPIS PROJEKTU

Projekt obejmuje kompleksowy remont chodnika po północnej stronie ulicy R. Dmowskiego od ulicy Górniczej do Iwaszkiewicza wraz z utworzeniem wzdłuż niego ścieżki rowerowej – całkowitą wymianę nawierzchni na kostkę oraz poszerzenie strefy pieszej i utworzenie strefy dla rowerzystów. (około 250 m długości, ok. 4 m szerokości - 1000 m2) Działka 8/23, obręb 30, rejon III.


5. LOKALIZACJA

Chodnik po stronie północnej ul. R. Dmowskiego od ulicy Górniczej do Iwaszkiewicza wraz ze ścieżką rowerową. Działka 8/23, obręb 30, rejon III.


Uwagi

Za zgodą wnioskodawcy dołączono projekt nr 9. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Dmowskiego na odcinku od ul. Iwaszkiewicza do ul. Górniczej" z uwagi na taki sam zakres projektu.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa przy ulicy Romana Dmowskiego. 200000