Zgłoszone projekty

1. "Szczekanica Central - Park" - modernizacja placu zabaw przy ul. Rzecznej 3 w Piotrkowie Trybunalskim (rejon IV)
Kategoria

Projekty rejonowe

Szacunkowe koszty projektu

349.22

Lokalizacja

Piotrków Trybunalski ul Rzeczna 3 obręb 25 działka 228

Opis projektu

Projekt zakłada stworzenie miejsca do rekreacji i integracji dla mieszkańców Osiedla Szczekanica, którego w tej dzielnicy brakuje. Przy ul. Rzecznej 3 w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się plac zabaw wymagający modernizacji. Obecnie na terenie znajdują się niezbyt estetyczne urządzenia zabawowe w stanie technicznym mogącym stwarzać zagrożenie zdrowia i życia korzystającym z placu zabaw osobom. Na placu zabaw brak jest ławek oraz koszy na śmieci. Plac wymaga też ułożenia nowej nawierzchni sztucznej. Dzięki modernizacji placu zabaw będzie on mógł stać się miejscem spotkań rodzinnych, pozwalając jednocześnie na kreowanie właściwego sposobu spędzania czasu wolnego przez dzieci i ich rodziny. Plac zabaw poprawi estetykę Osiedla Szczekanica i bezpieczeństwo bawiących się dzieci, a także będzie pełnił rolę centrum Osiedla. Stworzenie dużego i nowoczesnego placu zabaw będzie służyć aktywnym działaniom użytkowników, jednocześnie swoim wyglądem i formą wkomponuje się do warunków otoczenia. Taki plac zabaw będzie jedynym tego typu elementem w najbliższej okolicy. Zaprojektowany plac zabaw będzie bezpieczny, atrakcyjny, wszechstronnie rozwijający dzieci oraz ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Osiedla. Budowa i urządzenie placu zabaw przyczyni się również do większej integracji lokalnego środowiska. W ramach projektu przewiduje się wykonanie nowego zagospodarowania placu zabaw wraz ze ścieżką zdrowia. Koncepcja zagospodarowania zakłada wykonanie oddzielonych od siebie fragmentów placu zabaw z uwzględnieniem grup wiekowych: plac zabaw dla dzieci najmłodszych z piaskownicą, huśtawkami, zestawem zabawowym ze zjeżdżalnią, grą interaktywną i tablicą do rysowania; plac zabaw dla dzieci starszych z urządzeniem zabawowym typu przeplotnia; ścieżka zdrowia oraz urządzenia fitness - plenerowa siłownia strefa relaksu. W projekcie planuje się wykonanie nawierzchni: amortyzującej upadki wylewane na miejscu wykonania - w • strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych; jej grubość jest uzależniona od WSU (wysokości swobodnego upadku) odpowiednio dla danego urządzenia zabawowego; nawierzchnia żwirowa wokół urządzeń fitness (plenerowej siłowni); utwardzenie nawierzchni boiska do koszykówki oraz ogrodzenie boisk siatką; Teren placu zabaw wymaga również zagospodarowania terenów zielonych poprzez nasadzenia krzewów i drzew oraz prace pielęgnacyjne istniejącej zieleni. Proponowane rozwiązania projektowe pozwolą dostosować obiekt również do potrzeb komunikacji i dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych. Zestawienie projektowanych urządzeń i wyposażenia: a) plac zabaw dla dzieci najmłodszych: System Aktiv Zestaw 51 DUŻA FORTECA, Wieża 900 xl, wieża 500 x3, dach czterospadowy xl, trap 500 x2, zjeżdżalnia 900 xl, belka balans z osłonami xl, most linowy xl, bariera kółko-krzyżyk xl, panel edukacyjny xl, bariera szczeblowa x5, flaga xl Wymiar zestawu: 6,62m x 4,19m (dl. x szer.) Bezpieczna strefa użytkowania: 10,12m x 7,19m cena zestawu z kotwami: 12.299,- zł System Aktiv Zestaw 17 SKLEPIK Z TABLICAMI EDUKACYJNYMI Wymiar zestawu: 1,63m x 0,86m (dł. x szer.) Bezpieczna strefa użytkowania: 4,63m x 3,86m cena zestawu z kotwami: 2.299,- z ZESTAW 72 BOCIANIE GNIAZDO Wymiar zestawu: 2,8m x 2,4m x 2,2m Bezpieczna strefa użytkowania: 2,3m x 7,2m cena promocyjna zestawu z kotwami: 5.999,- zł System Aktiv Zestaw 36 MOST LINOWY Wymiar zestawu: 3,70m x 0,86m (dł. x szer.) Bezpieczna strefa użytkowania: 6,70m x 3,86m cena promocyjna zestawu z kotwami: 3.399,- zł b) plac zabaw dla dzieci starszych Zestaw 8- Kratownica z Drabinkami Wymiar zestawu: 6,58m x 4,75m (dl. x szer.) Bezpieczna strefa użytkowania: 9,58m x 7,75m cena promocyjna zestawu z kotwami: 9.499,- zł Urządzenie Street Workout ARIZONA Wymiar zestawu: 572cm x 520cm x 345cm (dł. x szer. x wys.) Bezpieczna strefa użytkowania: 917cm x 867cm cena zestawu bez kotew: 16.599,- zł c) ścieżka zdrowia oraz urządzenia fitness AKTIV - SPORT R08 rower ręce nogi Urządzenie podwójne dla niepełnosprawnych cena zestawu z kotwami: 8.800,- zł AKTIV - SPORT D04 + Dll BIEGACZ I ORBITREK cena zestawu z kotwami: 7.638,- zł AKTIV - SPORT D25 + D31 rower i wioślarz cena promocyjna zestawu z kotwami: 8.500,- zł AKTIV - SPORT D08 + D19 TWISTER I STEPPER cena promocyjna zestawu z kotwami: 5.645,- zł strefa relaksu AKT1V - SPORT Pro B12 MASAZER cena promocyjna zestawu z kotwami: 3.653,- zł AKT1V - SPORT Pro B21 SZACHOWNICA cena promocyjna zestawu z kotwami: 4.500,- zł System Aktiv Zestaw 33 STOLIK DO GRY W CHIŃCZYKA Wymiar zestawu: 1,58m x 1,58m (dł. x szer.) Bezpieczna strefa użytkowania: 4,58m x 4,58m cena promocyjna zestawu z kotwami: 4.500,- zł System Aktiv Zestaw 44 ALTANA OGRODOWA Wymiar zestawu: 2,2m x 2,Im x 2,3m (dł. x szer. x wys.) cena zestawu z kotwami: 5.699,- zł System Aktiv Zestaw 70 ŁAWKA Z OPARCIEM (METALOWA) cena zestawu z kotwami: 999,- zł X 4 sztuld = 3.996, System Aktiv Zestaw 26 KOSZ NA ŚMIECI cena zestawu bez kotew: 899,- zł X 4 sztuki = 3.596, System Aktiv Zestaw 23 Regulamin Wymiar zestawu: 71cm x 130cm x 200cm cena zestawu z kotwami: 699,- zł System Aktiv Zestaw 28 stojak na rowery Cena 899,00z1 Altana / Wiata Murano 1000x500 cm + 3 X zestaw biesiadny (1 x stół 300x80x70 cm; 2 x ławka bez oparcia 300x45x45 cm) Cena zestawu 26.000,00z1

3. Bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa przy ulicy Romana Dmowskiego. (rRejon III)
Kategoria

Projekty rejonowe

Szacunkowe koszty projektu

200000.00

Lokalizacja

Chodnik po stronie północnej ul. R. Dmowskiego od ulicy Górniczej do Iwaszkiewicza wraz ze ścieżką rowerową. Działka 8/23, obręb 30, rejon III.

Opis projektu

Projekt obejmuje kompleksowy remont chodnika po północnej stronie ulicy R. Dmowskiego od ulicy Górniczej do Iwaszkiewicza wraz z utworzeniem wzdłuż niego ścieżki rowerowej – całkowitą wymianę nawierzchni na kostkę oraz poszerzenie strefy pieszej i utworzenie strefy dla rowerzystów. (około 250 m długości, ok. 4 m szerokości - 1000 m2) Działka 8/23, obręb 30, rejon III.

4. Ciąg pieszo-rowerowy przy ulicy Juliusza Słowackiego biegnący od ul. Dworskiej do trasy szybkiego ruchu Warszawa-Katowice. (Rejon III)
Kategoria

Projekty rejonowe

Szacunkowe koszty projektu

332.00

Lokalizacja

Po jednej stronie ulicy Juliusza Słowackiego od numeru 224 za ulicą Dworską do trasy szybkiego ruchu Warszawa — Katowice, po stroni południowej — w ramach obecnego pasa drogowego bez konieczności wykupów, na działkach o nr. ewid. 87 obr. 26 i dz. nr. 74/4 obr. 27

Opis projektu

Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ulicy Juliusza Słowackiego od ulicy Dworskiej do trasy szybkiego ruchu Warszawa — Katowice , po stronie południowej . Będzie to przedłużenie już istniejącego ciągu pieszo-rowerowego , biegnącego miedzy innymi od ulicy Dworskiej do Alei Concordia . Ale nie tylko . Budowa kładki w ramach powstającej autostrady Al , mającej przebiegać nad trasą szybkiego ruchu Warszawa — Katowice , wzdłuż ul. Juliusza Słowackiego , w połączeniu z realizacją naszej inwestycji stworzy dla mieszkańców zamieszkujących tereny przed trasą „jak i za trasą , bezpieczny ciąg komunikacyjny. Tym samym będą mogli z niego korzystać nie tylko mieszkańcy ul. Juliusza Słowackiego , ale również osoby uprawiające sport „jak również ci którzy chcą szybko i sprawnie dostać się do pracy do pobliskich magazynów. Wzbogacenie ścieżki o elementy małej architektury — np. stojaki dla rowerów , ławki , kosze na śmieci i ewentualnie o stację napraw i pompowania rowerów stworzy możliwość odpoczynku i postoju dla rowerzystów i pieszych korzystających z ciągu.

7. Twoja Strefa Aktywności: street workout, kalistenika, parkour. (Rejon III)
Kategoria

Projekty rejonowe

Szacunkowe koszty projektu

346168.74

Lokalizacja

Obręb 28, działka 2/537, przy ulicy B.Prusa.

Opis projektu

Inwestycja polegać będzie na wybudowaniu w miejscu aktualnie w żaden sposób nie użytkowanym przez lokalną społeczność, placu do ćwiczeń z elementami: street workout, kalisteniki i parkour. Projekt poza pełnieniem funkcji rekreacyjno-sportowej, znacznie poprawi wygląd estetyczny okolicy oraz stanie się mostem do nawiązania lepszych relacji międzyludzkich. Mimo, że w okolicy SP nr 12 istnieje rozbudowana infrastruktura do uprawiania czynnej aktywności sportowej (orlik, skate park, park linowy, basen, boisko do piłki siatkowej i korty tenisowe) to brak jest obiektu dla osób chcących rozwinąć swoje umiejętności w tytułowych dyscyplinach projektu. Dostępne na siłowni zewnętrznej obok ośrodka OSiR-u dwa drążki do ćwiczeń, cieszą się dużą popularnością, jednak nie pozwalają ma wykonanie pełnego, zróżnicowanego treningu. Wśród nastolatków ale i starszych mieszkańców naszego miasta obserwujemy duże zainteresowanie sportami siłowymi. Moda na wysportowane ciało nie jest niczym nowym, nasza strefa aktywności doskonale uzupełni wachlarz oferowanych usług sportowo-rekreacyjnych w okolicy. Dziesiątki ludzi trenujących na siłowni czy w domowym zaciszu, będzie się mogła spotkać i poćwiczyć wspólnie w plenerze. Szczegółowy opis urządzeń i wizualizacja znajdują się w załącznikach do projektu.

6. Plac zabaw przy ul. Czarnej (Rejon II)
Kategoria

Projekty rejonowe

Szacunkowe koszty projektu

105340.00

Lokalizacja

Działka położona przy ulicy Czarnej. Numer działki 261/21

Opis projektu

Projekt zakłada montaż placu zabaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat. Skład zestawu: Zestaw metalowy Bujak na sprężynie X2 Huśtawka łączona potrójna metalowa Huśtawka ważka metalowa Karuleza tarczowa z siedziskiem Piaskownica z desek 2x2 Sześciokąt z pajęczyną i ścianką wspinaczkową Regulamin placu zabaw drewniany Ławka z oparciem x3 Kosz na śmieci Ogrodzenie Nawierzchnia 30m2

15. Skwer dzikich róż - Strefa przyjazna mieszkańcom Osiedla Wyzwolenia (Rejon I)
Kategoria

Projekty rejonowe

Szacunkowe koszty projektu

115000.00

Lokalizacja

Przestrzeń pomiędzy garażami mieszczącymi się przy ul. Działkowej 6 a terenem boiska Szkoły Podstawowej Nr 11, usytuowane w przestrzeni pomiędzy placem zabaw a ul. Działkową – działka 162/33

Opis projektu

Projekt zakłada stworzenie miejsca do rekreacji i infrastruktury w tym zakresie oraz podniesienia stanu funkcjonalności i estetyki na działce 162/33 w obrębie 2 poprzez zorganizowanie przyjaznej przestrzeni i zaadoptowanie wolnego terenu między placem zabaw (przynależnym do Szkoły Podstawowej Nr 11) a ulicą Działkową (włącznie ze znajdującym się na jej terenie śmietnikiem) tj. zagospodarowanie miejsca dotąd nieprzyjaznego mieszkańcom osiedla Wyzwolenia, częściowo miejsca kojarzonego z brudem i smrodem oraz zaniedbaniem, wypływającego również na wzrost zdenerwowania wszystkich uczestników tj. zarówno mieszkańców jak i osób odpowiedzialnych za utrzymanie czystości w nowym miejscu. 1. W pierwszej kolejności należy rozbudować/wyremontować śmietnik z użyciem dotychczasowej technologii do wymiarów 5 m/szerokie/15 metrów długi. Obecny gabarytowo śmietnik nie jest w stanie odebrać gromadzonych w przygotowanej przestrzeni śmieci (usytuowany wzdłuż ogrodzenia boiska szkolnego w kierunku placu zabaw). Śmietnik będzie stanowiło jedno lub dwa pomieszczenia, umieszczone zostaną dodatkowe drzwi od strony garaży do dyspozycji administracji na wypadek konieczności dokonania porządków wokół śmietnika (z powodu umieszczenia w nieodpowiednim terminie i obok śmietnika przedmiotów gabarytowych przez mieszkańców). Obok śmietnika zostanie umieszczona tablica, na której będą umieszczane dla mieszkańców widoczne informacje o terminie wywożenia śmieci i gabarytów. To wpłynie na zmniejszenie niekorzystnego zanieczyszczania miejsca w terminach znacznie odbiegających od planowanych. 2. W nastepnej kolejności na miejscu obecnie usytuaowanych chodników i obok nich należy położyć dodatkowe chodniki tworząc przyjazną przestrzeń do spacerowania i spędzania czasu oraz umożliwiając jednocześnie swobodne korzystanie z przestrzeni śmietnika oraz unikając tym samym sytuacji powodujących zaśmiecanie terenu obok przez śmieci gabarytowe. 3. Dokonanie nasadzeń krzewów dzikiej róży (wokół całej działki w dwóch rzędach w odległości 1 metra między sadzonkami tj. wzdłuż siatki boiska szkolnego, wzdłuż ogrodzenia placu zabaw, wzdłuż działki od strony garaży oraz od strony ul. Działkowej z wyłączeniem miejsc wejścia na chodniki skweru, oraz dookoła śmietnika z wyłączeniem miejsc wejścia do śmietników), 8 drzewek niskopiennych na terenie trawnika (zabezpieczonych od dołu ochronką przed zniszczeniami na skutek koszenia traw) i bluszczu pnącego (zastosowanego do rozrostu na ściankach śmietnika co pozwoli na pewnego rodzaju ukrycie śmietnika), uzuspełnienie trawników (na których będzie można rozłożyć koc i odpocząć), wokół śmietnika od strony ul. Działkowej oraz od strony boiska i placu zabaw dokonać dodatkowych nasadzeń rzędu tui w ilości 20 sztuk (od strony placu zabaw i boiska mają być nasadzone między ściankami śmietnika a rzędami dzikich róż). Zastosowanie krzewów dzikich róż zmniejszy ryzyko kradzieży oraz niszczenia krzaków lub kradzieży tui z uwagi na kłujące właściwości dzikich róż. Ich umiejscowienie da jednocześnie dużo pozytywnych wrażeń wizyjnych oraz zapachowych podczas kwitnienia. Krzaki te są dość wytrzymałe i jako dzikie nie wymagają nadmiaru pielęgnacji po ich zaadoptowaniu w przestrzeni. Drzewka niskopienne stworzą atmosferę miłej i przyjaznej dla mieszkańców przestrzeni. Bluszcze jako rośliny pnące dość szybko zasłonią nieprzyjazną przestrzeń śmietnika, który dodatkowo będzie oddzielony dwoma rzędami róż. Stworzy to wrażenie naturalnego wzniesienia. 4. W miejscach do tego wyznaczonych ustawić 4 ławeczki oraz 1 stół z napisem „SKWER DZIKICH RÓŻ”. 5. W okolicy ławek i stołu umieścimy dwa małe kosze na śmieci 6. Wykonanie tablicy informacyjnej z napisem: „SKWER DZIKICH RÓŻ – strefa przyjazna mieszkańcom Osiedla Wyzwolenia” stworzony w ramach projektu do budżetu obywatelskiego 2019 , oraz tablicy zawierającej regulamin korzystania ze skweru oraz usytuowanie ich w miejscu widocznym 7. Umieszczenie na terenie skweru 2 lamp świetlnych w celu spowodowania, że miejsce w godzinach wieczornych i nocnych będzie na tyle widoczne, by zabezpieczyć przed aktami wandalizmu i zwiększeniem bezpieczeństwa w tym miejscu. 8. Po zakończeniu prac zorganizowanie Happeningu/festynu pt. „Skwer dzikich róż strefa przyjaznym mieszkańcom Osiedla Wyzwolenia”. Możliwość posadzenia w wyznaczonym miejscu kilku dodatkowych drzewek przez mieszkańców podczas wydarzenia. To działanie pozwoli mieszkańcom poczuć się odpowiedzialnym za to miejsce, poczują że warto o nie zadbać, że to miejsce dla nich.

9. Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Dmowskiego na odcinku od ul. Iwaszkiewicza do ul. Górniczej. (Rejon III)
Kategoria

Projekty rejonowe

Szacunkowe koszty projektu

67760.00

Lokalizacja

Północna strona ul. Romana Dmowskiego od, skrzyżowania z ul. Jarosława Iwaszkiewicza do skrzyżowania z ul. Górniczą w Piotrkowie Trybunalskim.

Opis projektu

Budowa brakującego fragmentu ścieżki rowerowej przy ul. Dmowskiego na odcinku od ul. Iwaszkiewicza do ul. Górniczej. Długość odcinka ok. 280 m.

10. Chodnik przy ulicy Malinowej w Piotrkowie Trybunalskim . (Rejon III)
Kategoria

Projekty rejonowe

Szacunkowe koszty projektu

84400.00

Lokalizacja

Chodnik przy ulicy Malinowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Opis projektu

- chodnik z płyty chodnikowej lub kostki brukowej; - z jednej strony asfaltu na całej ulicy.

14. Miejsca parkingowe Kobyłeckiego. (Rejon III)
Kategoria

Projekty rejonowe

Szacunkowe koszty projektu

45000.00

Lokalizacja

Działki obręb 13: 30/9.

Opis projektu

Rozbudowa istniejącego wzdłuż ulicy Kobyłeckiego, pomiędzy ul. Belzacką i Słowackiego parkingu o 9 stanowisk.

16. "Prawidłowy rozwój i sprawność fizyczna poprzez zabawę." (Rejon I)
Kategoria

Projekty rejonowe

Szacunkowe koszty projektu

29490.00

Lokalizacja

Ulica Topolowa 1G i 1H znajduje się przy byłej pętli mzk na przeciwko "Juko". Teren znajduje się za kamienicą 1H.

Opis projektu

"Prawidłowy rozwój i sprawność fizyczna poprzez zabawę" w świecie, gdzie panuje i rządzi elektronika, która wciąga Dzieci do wirtualnego życia niszczy prawidłowy rozwój oraz sprawność fizyczną. Plac zabaw to możliwość na lepsze funkcjonowanie i rozwijanie się na przyszłość. Wspomaga logiczne myślenie oraz umożliwia lepszej komunikatywności z rówieśnikami. Dzięki placom zabaw dzieci mogą aktywnie i bezpiecznie spędzać czas. Zbyt długie spędzanie czasu przez komputerem czy telewizorem powoduje otyłość oraz wady postawy.

17. Strefa aktywności fizycznej od juniora do seniora. (Rejon III)
Kategoria

Projekty rejonowe

Szacunkowe koszty projektu

66990.00

Lokalizacja

ul. Wronia teren znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie z blokiem nr 47 od strony zachodniej - działki nr 2/34

Opis projektu

W świecie pełnym komputerów, braku aktywności fizycznej i ograniczonym kontakcie interpersonalnym budowa plenerowej siłowni „STREFA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ OD JUNIORA DO SENIORA" jest szansą na aktywne spędzanie wolnego czasu z jednoczesną korzyścią dla zdrowia. Projekt przewiduje utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego, na którym zostaną zamontowane urządzenia do ćwiczeń rekreacyjno-siłowych bez względu na stopień sprawności fizycznej. Usytuowanie urządzeń do ćwiczeń fizycznych dostępnych za darmo niemalże w każdej chwili sprawia, że aktywna, nowoczesna i atrakcyjna forma ruchu powinna stać się naturalną potrzebą spędzania wolnego czasu, a także miejscem i czasem zacieśniania więzi osobowych. Projekt zakłada transport i montaż urządzeń do ćwiczeń oraz ławeczek na świeżym powietrzu. Dodatkowym atutem projektu jest to, że jest on dostępny dla wszystkich chętnych 12 miesięcy w roku. Budowa takiej siłowni to także nadanie naszemu osiedlu nowej jakości przestrzeni rekreacyjnej i sportowej dostępnej na innych, podobnych osiedlach.

22. Rewitalizacja fragmentu pasa drogowego ulicy Dmowskiego na odcinku Dmowskiego 37a - 41 (rejon targowiska PTAK) (Rejon III)
Kategoria

Projekty rejonowe

Szacunkowe koszty projektu

10000.00

Lokalizacja

Własność Gminy - pas drogowy ulicy Dmowskiego – fragment od ul. ulicy Poprzecznej do ul. Dmowskiego 41 (zespół garaży), zgodnie z załącznikiem graficznym.

Opis projektu

Zakres projektu, zgodnie z w/w §4 …dotyczy: rekreacji, ochrony środowiska, dróg, utrzymania porządku. • korekta przebiegu ogrodzenia - odcinek od stacji transformatorowej w kierunku zachodnim do zespołu garaży (Dmowskiego 41), (ewentualna) budowa nowego ogrodzenia w granicy nieruchomości Dmowskiego 37 - 39 (na w/w odcinku) - na koszt jej właściciela • projekt rewitalizacji fragmentu pasa drogowego (dokumentacja uproszczona) i jego realizacja, z uwzględnieniem: ◦ rozbiórki betonowych nawierzchni (oprócz wjazdów i drogi 8KDW), pokrycia ich ziemią (o pow. ok. 0,06ha – 0,07 ha, t.j. ok.600 – 700 m2). ◦ nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej, ◦ kilku miejsc do rekreacji biernej - miejsca do siedzenia, kosze, dodatkowe niezbędne powierzchnie utwardzone (np. z materiałów z rozbiórki) ◦ chodnika przy garażach (Dmowskiego 41)

23. Strefa wolnego grilla Wyzwolenia. (Rejon I)
Kategoria

Projekty rejonowe

Szacunkowe koszty projektu

60000.00

Lokalizacja

Osiedle Wyzwolenia na fragmencie niezagospodarowanej ulicy Działkowej między szkołą Budowlanką a Ogródkami działkowymi. Działka nr 208/2 i 207/2.

Opis projektu

Stworzenie miejsca do swobodnego grillowania i spędzania czasu na świeżym powietrzu, mieszkańców osiedla Wyzwolenia i nie tylko. Miejsce to pozwalałoby na integrację mieszkańców oraz spędzanie wolnego czasu tym którzy nie mogą sobie pozwolić na wyjazd za miasta czy na działkę do rodziny lub znajomych. Osiedle Wyzwolenia nie ma miejsca gdzie mieszkańcy mogliby się spotkać wspólnota czy pojedynczo przy grillu. Już jakiś czas temu postawiono przy ścieżce na boisko Polonii dwie ławki ale to jest mało. Dostawiając więcej ławek lub siedzisk betonowych i zainstalowanie około 3-4 lamp ulicznych solarnych, stworzylibyśmy miejsce dla młodszych i starszych mieszkańców do swobodnego grillowania. Wyposażyć miejsce w pojemniki na śmieci, utwardzić kilka miejsc na ustawienie grilla i

24. Tężnia na Wierzejach (Rejon II)
Kategoria

Projekty rejonowe

Szacunkowe koszty projektu

250000.00

Lokalizacja

Pierwsza lokalizacja: Miejsce przy Sklepie „Społem” - na krańcówce Wierzeje, skrzyżowanie ul. Wierzeje i Jeziornej, obok parkingu Zdjęcie: Wierzeje1 Druga lokalizacja: Miejsce przy placu zabaw na ul. Jeziornej 39 Zdjęcie: Wierzeje2 Oba tereny należą do gminy. Lokalizacje do wyboru (tam, gdzie inwestycja będzie stanowiła mniejszy problem przy budowie)

Opis projektu

Projekt „Tężnia na Wierzejach” jest zadaniem z zakresu ochrony środowiska i promocji zdrowia. Projekt zakłada wybudowanie ogólnodostępnej tężni solankowej na osiedlu Wierzeje – najbardziej zanieczyszczonym smogiem osiedlu domów jednorodzinnych w Piotrkowie Trybunalskim. Wybudowanie tężni solankowej na osiedlu Wierzeje na pewno będzie pomocą i ratunkiem dla zanieczyszczonych układów oddechowych mieszkańców. Tężnia solankowa to konstrukcja z drewna, pokryta gałązkami tarniny, na które z góry spływa solanka, wytwarzając specyficzny mikroklimat. Przebywając w bezpośredniej okolicy solankowego areozolu człowiek oczyszcza i regeneruje organizm. Oprócz funkcji prozdrowotnej budowla będzie też miejscem spotkań mieszkańców i zacieśniania więzów między lokalną społecznością. Tężnia to także dowód na troskę miasta o zdrowie mieszkańców i widoczny element walki Piotrkowa Trybunalskiego ze smogiem. Proponujemy budowę tężni w stylu zadaszonej altanki, takiej jak tężnia na osiedlu Budowlanych w Bełchatowie (Zdjęcie 3) Przy tężni ustawione zostaną ławki, a teren może (ale nie musi) zostać oświetlony i monitorowany.

27. Wybieg dla psów. (Rejon II)
Kategoria

Projekty rejonowe

Szacunkowe koszty projektu

40000.00

Lokalizacja

Teren po kolejce wąskotorowej za Ogrodem Botanicznym z wejściem od ul. Parkowej, lub inny odpowiedni teren wg. uznania Władz Miasta, np. niezagospodarowana i zniszczona część parku im. Poniatowskiego obok ogrodu Botanicznego.

Opis projektu

Powinien być ogrodzony teren o pow. ok. 2000m2 z furtką wejściową , koszami na śmieci i odchody, dwoma lub trzema ławkami, piaskownicą i ew. torem przeszkód dla psów. Można by też zainstalować oświetlenie np. lampy solarne i ujęcie wody.

29. Rewitalizacja skweru miejskiego Srzednickiego przy ul. Cmentarnej i ul. Wojska Polskiego. (Rejon I)
Kategoria

Projekty rejonowe

Szacunkowe koszty projektu

125000.00

Lokalizacja

Róg W. Wojska Polskiego i W. Cmentarnej.

Opis projektu

Przebudowa skweru miejskiego Stanisława Srzednickiego przy W. Wojska Polskiego/ul. Cmentarna. Projekt zakłada wymianę nawierzchni istniejących alejek na nowe wykonane z kostki betonowej, wykonanie oświetlenia skweru, zamontowanie ławek i koszy na śmieci, remont murka i schodów od ulicy Cmentarnej, urządzenie małego placu zabaw, nasadzenie zieleni. Ponadto wykonanie nowej nawierzchni przy przystanku autobusowym MZK w celu poprawy jego dostępności (likwidacja różnicy poziomów chodnika i przystanku).

31. Budowa chodnika przy ulicy Wschodniej . (Rejon I)
Kategoria

Projekty rejonowe

Szacunkowe koszty projektu

162000.00

Lokalizacja

Strona południowa ulicy Wschodniej od ulicy Rakowskiej do ulicy Poleśnej.

Opis projektu

Projekt zakłada wybudowanie chodnika o długości około 600 m i szerokości 1 metra wzdłuż ulicy Wschodniej z krawężnikami i obrzeżem.

33. Droga dojazdowa i chodnik do Przedszkola Sam. Nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim . (Rejon III)
Kategoria

Projekty rejonowe

Szacunkowe koszty projektu

73800.00

Lokalizacja

Ciąg pieszy i jezdny (drogi dojazdowe) prowadzący od ul. Dmowskiego do Przedszkola Sam. Nr 7 - odcinek o dł. 100-115 m. poczynając od wjazdu do Przedszkola do pasażu pieszego.

Opis projektu

Remont odcinka drogi dojazdowej prowadzącej od ul. Dmowskiego do Przedszkola Sam. Nr 7 - odcinek o dł. 115 m. poczynając od wjazdu do Przedszkola do pasażu pieszego. - położenie równych krawężników i warstwy ścieralnej na w/w odcinku drogi. (ok 3m. szer. x 100 m. dł.) - położenie chodnika z kostki brukowej o dł. ok. 115 m. szer. 1,5 m.

34. Strefa relaksu i mini plac zabaw. (Rejon I)
Kategoria

Projekty rejonowe

Szacunkowe koszty projektu

50700.00

Lokalizacja

Teren projektu to działka: Obręb nr 20 nr działki 143/198 W/w teren zlokalizowany jest pomiędzy ulicą Krasickiego i Ściegiennego .

Opis projektu

Projekt zakłada budowę bezpiecznego mini placu zabaw wraz z infrastrukturą oraz strefą dla opiekunów .Teren wymaga nasadzenia krzewów oraz prac pielęgnacyjnych istniejącej zieleni. Ogólnym założeniem projektu jest zbudowanie miejsca gdzie mieszkańcy osiedla w tym pobliskich bloków będą mogli znaleźć chwilę wytchnienia jednocześnie mając możliwość kontroli nad bawiącymi się dziećmi. Plac zabaw wyposażenie : bezpieczna nawierzchnia amortyzującej upadki „huśtawka, karuzela , tunel „zjeżdżalnia ścianka wspinaczkowa, piaskownica z mini altanką Strefa dla opiekunów i mieszkańców osiedla; altana z zadaszeniem ( ewentualnie szachownica wewnątrz altany) , ławki z oparciem, szachownica z miejscami do siedzenia, kosze na śmieci.

35. Miejsca parkingowe na Osiedlu Słowackiego Północ. (Rejon IV)
Kategoria

Projekty rejonowe

Szacunkowe koszty projektu

132000.00

Lokalizacja

Działki 197/8, 316/12, 197/3, 316/8 - obręb 24

Opis projektu

Projekt zakłada utworzenie przy ul. Daniłowskiego 15 miejsc parkingowych z kostki betonowej wraz z okrawężnikowaniem. Wykonanie dla odróżnienia z innej kostki betonowej wjazdu do bocznej bramy PS nr 16. Wycięcie lub przesadzenie 6 drzewek rosnących na terenie oznaczonym X, które zasłaniają wyjazd z osiedlowej ulicy. Projekt zakłada również rekultywację terenów zielonych poprzez posianie trawy. Dopełnieniem projektu jest wykonanie z kostki betonowej nowego chodnika w lini prostej wzdłuż wschodniej strony Daniłowskiego od skrzyżowania z ulica Szkolną do chodnika poprzecznego po północnej stronie PS nr 16.

37. Miejsca parkingowe przy Słowackiego. (Rejon III)
Kategoria

Projekty rejonowe

Szacunkowe koszty projektu

150000.00

Lokalizacja

Działka 1/7 obręb 28. Północny szczyt bloku 201 Słowackiego 144.

Opis projektu

Projekt zakłada powstanie 15-16 miejsc parkingowych przy północnym szczycie bloku 201 Słowackiego 144 wykonanych z płyt typu JUMBO wraz z okrawężnikowaniem. Elementem projektu jest również przesunięcie i wykonanie z kostki betonowej schodów, które obecnie znajdują się w miejscu projektowanego parkingu.

38. Powiększenie parkingu przy ulicy Słowackiego. (Rejon III)
Kategoria

Projekty rejonowe

Szacunkowe koszty projektu

27000.00

Lokalizacja

Działka 1/7 obręb 0028, vis a vis budynków - wieżowców o adresie Słowackiego 180 i 182.

Opis projektu

Projekt zakłada poszerzenie istniejącego parkingu po południowej stronie ulicy Słowackiego przed wieżowcami o adresach: Słowackiego 180, Słowackiego 182. Elementem projektu jest przesadzenie drzewa oraz wykonanie skosu chodnika. Miejsca parkingowe wykonane z kostki betonowej w lokalizacji wskazanej na mapie polem zakreskowanym. przewidywana - planowana liczba miejsc parkingowych - 5.

41. Budowa parkingu przy Parafii pw. św. Alberta oraz utwardzenie części ulicy Rusałki. (Rejon II)
Kategoria

Projekty rejonowe

Szacunkowe koszty projektu

300000.00

Lokalizacja

Obręb 0018 Działka nr 168

Opis projektu

Zakres projektu obejmuje uporządkowanie i utwardzenie ulicy Rusałki oraz wyznaczenie miejsc parkingowych. Utwardzenie ulicy Rusałki na odcinku od ulicy Jeziornej do Żeglarskiej — ok. 2000 m2. Budowa miejsc parkingowych na powierzchni ok. 180 m2. Teren ten znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z Parafią pw. św. Alberta.

2. Street workout Pioma
Kategoria

Projekty oświatowe

Szacunkowe koszty projektu

87069.24

Lokalizacja

Teren znajduje się przy działce nr 15/15 i 15/16

Opis projektu

Tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju miasta i dla dobrej jakości życia oraz umożliwienie mieszkańcom uczestnictwa w życiu wspólnoty to podstawowe cele statutowe Miasta Piotrków Trybunalski. Cele te są realizowane między innymi z pomocą jednostek oświatowych - takich jak Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr2. Projekt zakłada rozbudowę infrastruktury placówki o strefę street workout, która będzie znakomitym uzupełnieniem poprzedniego projektu. Powstanie komplet urządzeń, tj. drążki, trzepaki, poręcze równoległe, które będą zbiorem miejsc treningowych. Street workout jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dyscyplin. Są to treningi siłowo- wytrzymałościowe z ciężarem własnego ciała. Projekt jest komplementarny z założeniami wniosku wygranego w ramach Budżetu Obywatelskiego przez Radę Osiedla "Południe", dotyczącego utworzenia przy ZSP nr2 placu zabaw z elementem do street workout. Projekt uzyskał akceptację i zwyciężył w głosowaniu mieszkańców miasta, co wskazuje na zapotrzebowanie na tego rodzaju obiekt w tej części miasta. Projekt posłuży wszystkim mieszkańcom Osiedla "Południe" oraz uczniom ZSP nr2. Będzie to idealnym dopełnieniem infrastruktury sportowej osiedla.

26. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim
Kategoria

Projekty oświatowe

Szacunkowe koszty projektu

400000.00

Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dmowskiego 11.Własność działki - Urząd Miasta, szkoła ma przekazaną działkę w trwały zarząd.Nr. ewidencyjny 342/1 i 432/2 obręb 23

Opis projektu

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 13. Budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscu istniejącego asfaltowego z ogrodzeniem typowym do piłki nożnej i piłki ręcznej o wymiarach 40x20, bramkami, ławeczkami i z możliwością zaadaptowania do projektu istniejących słupów do kosza.

13. Bezpieczeństwo — ważna sprawa! Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej nr 12 i jej najbliższym otoczeniu.
Kategoria

Projekty oświatowe

Szacunkowe koszty projektu

18100.00

Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. Makuszyńskiego ul. Belzacka 104, 97-300 Piotrków Tryb.

Opis projektu

Projekt zakłada budowę monitoringu wizyjnego w szkole oraz jej najbliższym otoczeniu. Z uwagi na bardzo dużą liczbę uczniów przebywających w placówce nieodzownym jest stworzenie systemu bezpieczeństwa wspomagającego liczne działania prowadzone w tym zakresie przez środowisko szkolne. Najważniejszym naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczącej się młodzieży. Obecnie funkcjonujący monitoring nie jest wykorzystywany z uwagi na przestarzały stan techniczny sprzętu instalowanego kilkanaście lat temu. System ten nie umożliwia obserwacji w czasie rzeczywistym miejsc dozorowanych oraz zapisywania obrazów celem ich późniejszego odtworzenia. Dotyczy to zarówno wnętrza placówki, jak również terenów przyległych. Projekt monitoringu uwzględnia montaż rejestratora i monitora, 10 kamer rozmieszczonych wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz różnorodne elementy wyposażenia niezbędne do pełnego wykonania projektu. Kamery będą zainstalowane przy wejściu głównym i przy wszystkich otwartych w dzień drzwiach. Będą chronić przed wtargnięciem osób postronnych na teren placówki oraz ułatwią ich identyfikację. Długie, przeludnione korytarze z licznymi klatkami schodowymi nie sprzyjają identyfikacji uczestników zdarzeń. W tych miejscach należy zamontować kamery rejestrujące obraz o bardzo wysokiej jakości, w kolorze. Szczegółowa specyfikacja elementów niezbędnych do przygotowania projektu wyszczególniona została w pkt.8 wniosku.

18. Bieżnia lekkoatletyczna z boiskami do badmintona i rozbieżnią do skoku w dal.
Kategoria

Projekty oświatowe

Szacunkowe koszty projektu

350000.00

Lokalizacja

ul. Leonarda 12/14, 97-300 Piotrków Trybunalski numer działki 34 o pow. 0,5096 ha w obr. 20

Opis projektu

Projekt obejmuje budowę bieżni lekkoatletycznej dwutorowej o długości około 128 metrów umiejscowionej na terenie o rozmiarach 24x40 metrów. Wewnątrz tego obszaru posadowiona będzie rozbieżnia i zeskocznia do skoku w dal oraz dwa boiska do badmintona. Bieżnia, rozbieżnia i boiska wykonane będą w technologii poliuretanowej co pozwoli uzyskać efektowny rezultat, ale przede wszystkim umożliwi zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa i ochrony dla stawów, kości i poszczególnych części ciała użytkowników. Bezspoinowa jednolita nawierzchnia poliuretanowa, dzięki zaawansowanej technologii montażu przy użyciu specjalistycznych urządzeń, jest odporna na ścieranie i działanie mikroorganizmów. Powierzchnia pod inwestycję znajduje się na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 przy ulicy Leonarda 12/14 w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Sportowego „Wyzwolenie". Obecnie jest to obszar zarośnięty trawą, niewyrównany, niewykorzystany do działań zarówno przez szkołę jak i mieszkańców miasta. Pomiędzy powierzchniami poliuretanowymi teren zostanie wyrównany i zostanie zasadzona na nim trawa. Od strony parkingu szkolnego wykonana zostanie ochronna barierka metalowa.

25. Z ruchem za pan brat od najmłodszych lat
Kategoria

Projekty oświatowe

Szacunkowe koszty projektu

50330.00

Lokalizacja

Przedszkole Samorządowe Nr. 7, Przedszkole Samorządowe Nr 24

Opis projektu

Zorganizowanie dla dzieciaków nieodpłatnych zajęć tanecznych i akrobatycznych w okresie ferii (2x 5 dni) i pod koniec wakacji (6 dni między 20 a 31 sierpnia) Aktualnie nie ma oferty skierowanej do aktywnych ruchowo dzieci z naszego osiedla. Zorganizujmy im zajęcia aby mogły aktywnie, na miejscu, spędzić czas i się rozwinąć. Trzy grupy w każdym terminie - maksymalnie 20 – osobowe grupy w różnym wieku. Powinny mieć tam zorganizowane całodniowe zajęcia (6 do 8 h programu). W tym pokazy mistrzów żeby je zmotywować. Każdy cykl powinien się kończyć występem – podsumowaniem tego co zrobiły. Całość powinna być na bieżąco wrzucana do internetu żeby inni też łapali pozytywne wzorce.

28. Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 8
Kategoria

Projekty oświatowe

Szacunkowe koszty projektu

113200.00

Lokalizacja

Przedszkole Samorządowe nr 8, ul. Broniewskiego 3 w Piotrkowie Trybunalskim nr ewidencyjny nieruchomości 122/1, obręb 20

Opis projektu

Projekt dotyczy placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 8 — montażu nowych urządzeń do zabawy i rekreacji oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod nimi. Budynek przedszkola usytuowany jest na działce o powierzchni ok. 4717 m2, ok. 2000 m2 zajmuje ogród przedszkolny. Projekt zakłada: stworzenie miejsca do wspólnego, aktywnego spędzania czasu przez rodziny z dziećmi; poprawę kondycji fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej najmłodszych; możliwość udostępnienia obiektu dla Rady Osiedla Wyzwolenia; 1. Wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw. 2. Demontaż istniejących urządzeń. 3. Przygotowanie terenu pod montaż nowych urządzeń. 4. Analiza ofert firm zajmujących się wyposażeniem placów zabaw oraz nawierzchnią pod nimi. 5. Wybranie najkorzystniejszej oferty. 6. Przygotowanie bezpiecznej nawierzchni i montaż wybranych urządzeń.

36. Dziecięcy plac zabaw przy przedszkolu Samorządowym nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim.
Kategoria

Projekty oświatowe

Szacunkowe koszty projektu

120000.00

Lokalizacja

Teren Przedszkola Samorządowego nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim ul. J. Daniłowskiego 3 97-300 Piotrków Trybunalski

Opis projektu

Projekt zawiera pomysł rozbudowy istniejącego placu zabaw posadowionego od strony południowej budynku przedszkola. Zaplanowano dodatkowe urządzenia i elementy służące do zabaw i ćwiczeń ruchowych na świeżym powietrzu, w szczególności dla młodszych dzieci.

5. Wyposażenie zawodników Piotrkowa grających w II,III i IV lidze brydżowej oraz amatorów w elektroniczne urządzenia do obliczania wyników rozgrywek brydżowych.
Kategoria

Projekty ogólnomiejskie

Szacunkowe koszty projektu

13800.00

Lokalizacja

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim - ul. Belzacka 108/110, 97-300 Piotrków Tryb.

Opis projektu

W Piotrkowie trybunalskim prowadzone są turnieje/mecze brydża sportowego i Mistrzostwa Piotrkowa, memoriały im. Zbigniewa Chwalnego, Jana Kruza oraz Wojciecha Urbana, turniej niepodległościowy "O Podkowę Kasztanki Marszałka". Ponadto odbywają się cotygodniowe zawody ogólnopolskie poprzez internet. Uczestniczą w nich zawodnicy II,III i IV ligi oraz amatorzy. Nie posiadając tzw. pierniczków podłączonych do serwera opóźniamy prezentację rozgrywek ogólnopolskich, a ponadto wczytując "ręcznie" wyniki z ok. 30 protokołów skazani jesteśmy niekiedy do "zarywania" godzin nocnych, gdyż zawody kończą się ok. godz. 23:00. Wyjątek stanowią 4 turnieje przez którymi patronat stanowi Prezydent Miasta, gdyż wówczas udogodnienia, o których mowa przywożą sędziowie.

8. Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Wolborskiej
Kategoria

Projekty ogólnomiejskie

Szacunkowe koszty projektu

600000.00

Lokalizacja

przy ul. Wolborskiej, między Al. Miast Partnerskich a ul. Witosa

Opis projektu

Wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Wolborskiej miedzy Al. Miast Partnerskich a ul. Witosa. Zapewni on komunikację pieszą i rowerową z północną częścią miasta. Jest to szczególnie ważne wobec ograniczonej oferty transportu publicznego w tym rejonie. W okresie wiosenno-letnio-jesiennym będzie on też wykorzystywany w celach turystycznych przez mieszkańców Piotrowa.

11. "Ścieżka rowerowa"
Kategoria

Projekty ogólnomiejskie

Szacunkowe koszty projektu

600000.00

Lokalizacja

Ulica Wolborska na odcinku od ronda Narodowych Sił Zbrojnych do ul. Witosa.

Opis projektu

Ścieżka rowerowa łącząca odcinek między rondem narodowym Sił Zbrojnych biegnąca wzdłuż ul. Wolborskiej do skrzyżowania z ul. Witosa.

12. Obiekt: Rekreacyjny klubo-park kultury, oświaty i zdrowia w Piotrkowie Tryb. ul. Wojska Polskiego 21
Kategoria

Projekty ogólnomiejskie

Szacunkowe koszty projektu

600000.00

Lokalizacja

Teren położony jest pryz ul. Wojska Polskiego 21 (nieopodal Zamku Królewskiego. Stojąca tam rudera (Szkielet z czerwonej cegły) po wybuchu gazu ziemnego szpeci piękne okolice Starówki i zamku. )

Opis projektu

Obiekt ma na celu stworzenie miejsca dla każdego człowieka bez względu na wiek, pochodzenie, zasobność i kolor skóry. Przy jego realizacji można wykorzystać siłę roboczą bezrobotnych, więźniów, a nawet dorosłą młodzież w ramach praktyk zawodowych oraz studentów.

19. Wydanie publikacji o piotrkowskiej fabryce organów pt. „Działalność organmistrzowska Stanisława i Stefana Krukowskich (1879-1963)”
Kategoria

Projekty ogólnomiejskie

Szacunkowe koszty projektu

65500.00

Lokalizacja

Miasto Piotrków Trybunalski

Opis projektu

Projekt "Wydanie publikacji o piotrkowskiej fabryce organów pt. „Działalność organmistrzowska Stanisława i Stefana Krukowskich (1879-1963)” ma na celu przywrócenie do pamięci zbiorowej i indywidualnej piotrkowian, Polaków oraz muzykologów znanej w XIX i XX wieku fabryki organów rodziny Krukowskich w Piotrkowie Trybunalskim, której instrumenty znajdują się po dziś dzień w ponad 100. polskich kościołach na terenie całej Polski. Głównym elementem zadania jest wydanie w nakładzie 1 000 egzemplarzy zaktualizowanej dysertacji doktorskiej ks. Antoniego Pietrzyka napisanej w Instytucie Muzykologii Kościelnej KUL pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jana Chwałka służące budowaniu więzi, dumy i poczucia współodpowiedzialności za materialne zasoby kultury. Wydana publikacja zawierać będzie teksty opisujące historię, organizację oraz zakres i zasięg terytorialny działalności firmy wraz z fotografiami wykonanych przez nią organów oraz ze zdjęciami przedstawiającymi osiągnięcia założycieli firmy. Dodatkowo dołączona płyta CD z przedstawioną w formie cyfrowej analizą techniczną budowanych organów uzupełni tekst książki o alfabetyczny wykaz miejscowości z występującymi na ich terytorium organami Krukowskich, zestawienie wyników pomiaru piszczałek w wyselekcjonowanych instrumentach oraz matematyczną analizę dyspozycji organów zbudowanych przez firmę. Wydaniu książki będą towarzyszyć takie wydarzenia jak spotkanie promocyjne wraz z wystawą rysunków i grafik organów Krukowskich będących w posiadaniu Bożeny Bąkiewicz-Krukowskiej (MBP), koncert (Parafia Ewangelicko-Augsburska), wykład ekspercki (Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego).

20. Tężnie Trybunalskie - budowa tężni solankowych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Kategoria

Projekty ogólnomiejskie

Szacunkowe koszty projektu

1080000.00

Lokalizacja

1. Tężnia: Park im. św. Jana Pawła II – ulica Słowackiego 8-12 - w środkowej części parku, na trawniku. Wymagane przesadzenie rosnącego tam młodego drzewka (zdjęcie nr 1) W przypadku niemożliwości usytuowania tym konkretnym trawniku – możliwa lokalizacja kilkadziesiąt metrów dalej – na skwerze pomiędzy amfiteatrem miejskim a działką oo bernardynów, w sąsiedztwie chodnika prowadzącego od amfiteatru do ulicy Narutowicza (zdjęcia nr.9 i 10) 2. Tężnia: Pasaż obok Mediateki Działka 152/21. Tężnia:Park kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Belzackiej przed kościołem pw. NMP Królowej Pokoju, pomiędzy Belzacką 97, a ulicą Kotarbińskiego (zdjęcie nr 3)

Opis projektu

Projekt „Tężnie Trybunalskie - budowa tężni solankowych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego” jest zadaniem z zakresu ochrony środowiska i promocji zdrowia. Projekt zakłada wybudowanie ogólnodostępnych tężni solankowych w trzech miejscach na terenie miasta. Tężnia solankowa to konstrukcja z drewna, pokryta gałązkami tarniny, na które z góry spływa solanka, wytwarzając specyficzny mikroklimat. Przebywając w bezpośredniej okolicy solankowego areozolu człowiek oczyszcza i regeneruje organizm. Budowle będą dla mieszkańców nie tylko miejscem odpoczynku i relaksu, ale także miejscem spotkań i zacieśniania więzów między lokalną społecznością. Tężnie to także dowód na troskę miasta o zdrowie mieszkańców i widoczny element walki Piotrkowa Trybunalskiego ze smogiem. Przy tężniach ustawione zostaną ławki, a teren może (ale nie musi) zostać oświetlony i monitorowany.

21. Sztuka Bliżej Nas
Kategoria

Projekty ogólnomiejskie

Szacunkowe koszty projektu

516400.00

Lokalizacja

Mediateka ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 97-300 Piotrków Trybunalski

Opis projektu

Cztery uzupełniające się części: Bezpłatne zajęcia taneczne i akrobatyczne - 1500 godzin zajęć ruchowych. Uczestnicy nauczą się pracować w grupie. Poprawią kondycję, koordynację ruchową i sprawność fizyczną. 30 pokazów taneczno-akrobatycznych w miejscach wyznaczonych przez miasto (domy kultury, szkoły, place). Z możliwością wzięcia potem udziału w zajęciach tego typu Cztery wystawienia Spektaklu Tanecznego – beneficjentami będą mieszkańcy Piotrkowa, zaproszeni do udziału w spektaklach (w charakterze publiczności lub występujących u boku profesjonalnych artystów). Zorganizowanie 2 turniejów tańca w klasach i poziomach. Dzięki turniejom uczestnicy projektów zwiększą odporność na stres oraz nauczą się zasad Fair Play. Do tego będzie to też sprawdzanie poziomu pracy instruktorów oraz możliwość zobaczenia postępów przez rodzinę i znajomych.

30. Budowa parkingu ogólnodostępnego przy ul. Wojska Polskiego 81
Kategoria

Projekty ogólnomiejskie

Szacunkowe koszty projektu

93000.00

Lokalizacja

ul. Wojska Polskiego 81

Opis projektu

Budowa parkingu ogólnodostępnego przy ul. Wojska Polskiego 81. Projekt zakłada wybudowanie parkingu w miejscu istniejącego obecnie „dzikiego" parkingu na nieutwardzonym terenie.

32. Pieszo, rowerem, na rolkach , hulajnogą - szlakiem kolejki wąskotorowej. Ciąg pieszo - rowerowy na terenie po byłej kolejce wąskotorowej od ul. Sulejowskiej do ul. Krakowskie Przedmieście.
Kategoria

Projekty ogólnomiejskie

Szacunkowe koszty projektu

600000.00

Lokalizacja

Obszar- droga biegnąca wzdłuż nieistniejącej kolejki wąskotorowej od ul. Sulejowskiej do ul Krakowskie Przedmieście, zgodnie z załączonym rysunkiem.

Opis projektu

Zagospodarowanie terenu po byłej kolejce wąskotorowej na odcinku od ul. Sulejowskiej do ul. Krakowskie Przedmieście. Teren ten posiada obecnie wydeptaną przez mieszkańców ścieżkę pieszo — rowerową. Warto byłoby wybudować ciąg pieszo rowerowy o szerokości 3m na czarnym asfalcie, aby ułatwić przemieszczanie się. Ciąg taki uatrakcyjniłby wyżej omawiany obszar. Zachęciłby rodziny z dziećmi, osoby starsze do spacerów, jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze. Dodatkowo ciąg ten zapewni komunikację południowej strony Piotrkowa z ul Sulejowską, gdzie przebiega ścieżka rowerowa, która można dojechać na Bugaj.

39. "Rowerem z Podzamcza do Lasu Wolborskiego" - budowa ścieżki rowerowej z chodnikiem - wschodnia strona pasa drogowego ulicy Wolborskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Kategoria

Projekty ogólnomiejskie

Szacunkowe koszty projektu

541662.50

Lokalizacja

Wschodnia strona pasa drogowego ulicy Wolborskiej w Piotrkowie tryb. Dz. w ewid. 146/3, 146/4, 146/6 obręb 16

Opis projektu

Projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej szerokości 2,00 m przy krawędzi jezdni oraz przyległego chodnika dla pieszych szerokości 1,50 m z kostki betonowej po wschodniej stronie pasa drogowego ulicy Wolborskiej w miejscu istniejącego chodnika szer. 2,50 m z płyt betonowych. ulica Wolborska posiada szerokość 20,00 metrów w liniach rozgraniczających. Wschodnia strona pasa drogowego pod inwestycję posiada szerokosc min. 4,00 m (wł. Gminna Miasta Piotrków Tryb.) Projekt przewiduje budowę stacji naprawczej rowerów przy skrzyżowaniu ul. Wolborskiej z ul. Rakowską . Inwestycja wymaga likwidacji starych drzew. ubytek zieleni wysokiej kompensują nasadzenia drzew, krzewów wykonane w ostatnich latach przez mieszkańców przyległych posesji. Pro.t ścieżka rowerowa połączy istniejącą ścieżkę rowerową ulicy Miast Partnerskich (od ronda NSZ) Długość proj. ciągu 1305 m.

40. „Lekki Samochód Rozpoznawczo—Ratowniczy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim"
Kategoria

Projekty ogólnomiejskie

Szacunkowe koszty projektu

300000.00

Lokalizacja

Samochód zostanie wykorzystany do realizacji działań operacyjnych i prewencyjnych prowadzonych przez Funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim. Będzie brał udział w gaszeniu pożarów i usuwaniu skutków miejscowych zagrożeń na terenie m. Piotrkowa Trybunalskiego, a gdy zajdzie konieczność również poza terenem miasta. Samochód będzie wykorzystany do prowadzenia kampanii informacyjnych mających wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców m. Piotrkowa Trybunalskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Zadanie realizowane będzie na nieruchomościach stanowiących własność i posiadanych przez Miasto Piotrków Trybunalski (szkoły, przedszkola, urzędy, budynki zamieszkania zbiorowego w zasobach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego), a jego przedmiot będzie ogólnodostępny dla mieszkańców — samochód będzie wykorzystywany do realizacji zadań wynikających m.in. z prowadzonych akcji prewencyjnych takich, jak: „Bezpieczne Miasto", „Wyciągamy Dzieci z Bramy", „Kręci mnie bezpieczeństwo", „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa". Samochód garażowany będzie w Komendzie Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Jagiellońska 11, gdzie będzie ogólnodostępny dla uczestników wycieczek i prelekcji służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego.

Opis projektu

„Lekki Samochód Rozpoznawczo—Ratowniczy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim" - celem projektu jest zakup dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem terenowym, wyposażonego w: sprzęt łączności (m.in. rozkładany maszt antenowy, podstawę masztu do mocowania przy kole samochodu, dwie anteny bazowe VHF, antenę przewoźną VHF, radioprzemiennik, dwa radiotelefony przewoźne, cztery radiotelefony przenośne, przetwornicę 12V / 230V min. 5000W, bagażnik dachowy (na składany maszt), agregat przenośny inwerterowy do zasilania sprzętu elektronicznego), sprzęt ratowniczy, w tym: zestaw do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy PSP R1, defibrylator zautomatyzowany, sprzęt do detekcji skażeń, przenośny akumulatorowy zestaw oświetleniowy. Realizacja zadania wpisuje się w realizację zapisów § 4 ust. 1, pkt. 2 Uchwały Nr VI/75/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt „Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim", tj. bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Samochód będzie wykorzystany do poprawy stanu bezpieczeństwa Mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego. Będzie dysponowany do walki z pożarami oraz do usuwania skutków miejscowych zagrożeń, klęsk żywiołowych i innych działań operacyjnych. Przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrony środowiska. Zostanie wykorzystany również do udziału w licznych kampaniach ukierunkowanych na podniesienie poziomu bezpieczeństwa Mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego.

42. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj — etap II.
Kategoria

Projekty ogólnomiejskie

Szacunkowe koszty projektu

600000.00

Lokalizacja

Obręb 0018 działki nr 114/15, 114/11, 114/9,114/24,114/23, 114/22,114/21, 114/20, 114/3, 114/5, 114/6, 114/17, 114/18, 114/19, Obręb 0018 działka nr 168, wzdłuż projektowanej drogi 17 KL. Dopuszcza się modyfikację przebiegu ścieżki w zależności od dostępności terenu.

Opis projektu

Zakres projektu obejmuje budowę ścieżki rowerowej od strony wschodniej wraz z wyposażeniem w małą architekturę. Elementy projektu to: Kontynuacja budowy ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj. Wytyczenie ciągu rowerowego oraz odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome, wzdłuż terenów zielonych wschodniego brzegu Zbiornika Bugaj. Wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż wschodniego brzegu ( wzdłuż ul. Żeglarskiej) Zbiornika Bugaj do ul. Rusałki. Wykonanie elementów małej architektury, takich jak ławki, kosze oraz punkty odpoczynku na trasie wyposażonych w zadaszone wiaty wraz z stolikami, ławkami, koszami, stojakami na rowery. Oznakowanie pionowe i poziome całości inwestycji. Oświetlenie ścieżki.