Budżet Obywatelski 2020 Piotrków Trybunalski

Lista zgłoszonych projektów:

1.  TYTUŁ PROJEKTU: "Szczekanica Central - Park" - modernizacja placu zabaw przy ul. Rzecznej 3 w Piotrkowie Trybunalskim (rejon IV)

RODZAJ PROJEKTU: Projekt Rejonowy

Projekt zakłada stworzenie miejsca do rekreacji i integracji dla mieszkańców Osiedla Szczekanica, którego w tej dzielnicy brakuje. Przy ul. Rzecznej 3 w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się plac zabaw wymagający modernizacji. Obecnie na terenie znajdują się niezbyt estetyczne urządzenia zabawowe w stanie technicznym mogącym stwarzać zagrożenie zdrowia i życia korzystającym z placu zabaw osobom. Na placu zabaw brak jest ławek oraz koszy na śmieci. Plac wymaga też ułożenia nowej nawierzchni sztucznej. Dzięki modernizacji placu zabaw będzie on mógł stać się miejscem spotkań rodzinnych, pozwalając jednocześnie na kreowanie właściwego sposobu spędzania czasu wolnego przez dzieci i ich rodziny. Plac zabaw poprawi estetykę Osiedla Szczekanica i bezpieczeństwo bawiących się dzieci, a także będzie pełnił rolę centrum Osiedla. Stworzenie dużego i nowoczesnego placu zabaw będzie służyć aktywnym działaniom użytkowników, jednocześnie swoim wyglądem i formą wkomponuje się do warunków otoczenia. Taki plac zabaw będzie jedynym tego typu elementem w najbliższej okolicy. Zaprojektowany plac zabaw będzie bezpieczny, atrakcyjny, wszechstronnie rozwijający dzieci oraz ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Osiedla. Budowa i urządzenie placu zabaw przyczyni się również do większej integracji lokalnego środowiska.
W ramach projektu przewiduje się wykonanie nowego zagospodarowania placu zabaw wraz ze ścieżką zdrowia. Koncepcja zagospodarowania zakłada wykonanie oddzielonych od siebie fragmentów placu zabaw z uwzględnieniem grup wiekowych: plac zabaw dla dzieci najmłodszych z piaskownicą, huśtawkami, zestawem zabawowym ze zjeżdżalnią, grą interaktywną i tablicą do rysowania; plac zabaw dla dzieci starszych z urządzeniem zabawowym typu przeplotnia;
ścieżka zdrowia oraz urządzenia fitness - plenerowa siłownia strefa relaksu.
W projekcie planuje się wykonanie nawierzchni: amortyzującej upadki wylewane na miejscu wykonania - w • strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych; jej grubość jest uzależniona od WSU (wysokości swobodnego upadku) odpowiednio dla danego urządzenia zabawowego; nawierzchnia żwirowa wokół urządzeń fitness (plenerowej siłowni); utwardzenie nawierzchni boiska do koszykówki oraz ogrodzenie boisk siatką;
Teren placu zabaw wymaga również zagospodarowania terenów zielonych poprzez nasadzenia krzewów i drzew oraz prace pielęgnacyjne istniejącej zieleni. Proponowane rozwiązania projektowe pozwolą dostosować obiekt również do
potrzeb komunikacji i dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Zestawienie projektowanych urządzeń i wyposażenia:

a) plac zabaw dla dzieci najmłodszych:
System Aktiv Zestaw 51 DUŻA FORTECA, Wieża 900 xl, wieża 500 x3, dach czterospadowy xl, trap 500 x2, zjeżdżalnia 900 xl, belka balans z osłonami xl, most linowy xl, bariera kółko-krzyżyk xl, panel edukacyjny xl, bariera szczeblowa x5, flaga xl Wymiar zestawu: 6,62m x 4,19m (dl. x szer.) Bezpieczna strefa użytkowania: 10,12m x 7,19m cena zestawu z kotwami: 12.299,- zł
System Aktiv Zestaw 17 SKLEPIK Z TABLICAMI EDUKACYJNYMI Wymiar zestawu: 1,63m x 0,86m (dł. x szer.) Bezpieczna strefa użytkowania: 4,63m x 3,86m cena zestawu z kotwami: 2.299,- z ZESTAW 72 BOCIANIE GNIAZDO
Wymiar zestawu: 2,8m x 2,4m x 2,2m Bezpieczna strefa użytkowania: 2,3m x 7,2m cena promocyjna zestawu z kotwami: 5.999,- zł
System Aktiv Zestaw 36 MOST LINOWY Wymiar zestawu: 3,70m x 0,86m (dł. x szer.) Bezpieczna strefa użytkowania: 6,70m x 3,86m cena promocyjna zestawu z kotwami: 3.399,- zł

b) plac zabaw dla dzieci starszych Zestaw 8- Kratownica z Drabinkami Wymiar zestawu: 6,58m x 4,75m (dl. x szer.) Bezpieczna strefa użytkowania: 9,58m x 7,75m cena promocyjna zestawu z kotwami: 9.499,- zł
Urządzenie Street Workout ARIZONA Wymiar zestawu: 572cm x 520cm x 345cm (dł. x szer. x wys.) Bezpieczna strefa użytkowania: 917cm x 867cm cena zestawu bez kotew: 16.599,- zł

c) ścieżka zdrowia oraz urządzenia fitness AKTIV - SPORT R08 rower ręce nogi Urządzenie podwójne dla niepełnosprawnych cena zestawu z kotwami: 8.800,- zł AKTIV - SPORT D04 + Dll BIEGACZ I ORBITREK cena zestawu z kotwami: 7.638,- zł
AKTIV - SPORT D25 + D31 rower i wioślarz cena promocyjna zestawu z kotwami: 8.500,- zł
AKTIV - SPORT D08 + D19 TWISTER I STEPPER cena promocyjna zestawu z kotwami: 5.645,- zł

strefa relaksu
AKT1V - SPORT Pro B12 MASAZER cena promocyjna zestawu z kotwami: 3.653,- zł
AKT1V - SPORT Pro B21 SZACHOWNICA cena promocyjna zestawu z kotwami: 4.500,- zł
System Aktiv Zestaw 33 STOLIK DO GRY W CHIŃCZYKA Wymiar zestawu: 1,58m x 1,58m (dł. x szer.) Bezpieczna strefa użytkowania: 4,58m x 4,58m cena promocyjna zestawu z kotwami: 4.500,- zł
System Aktiv Zestaw 44 ALTANA OGRODOWA Wymiar zestawu: 2,2m x 2,Im x 2,3m (dł. x szer. x wys.) cena zestawu z kotwami: 5.699,- zł
System Aktiv Zestaw 70 ŁAWKA Z OPARCIEM (METALOWA) cena zestawu z kotwami: 999,- zł X 4 sztuld = 3.996,
System Aktiv Zestaw 26 KOSZ NA ŚMIECI cena zestawu bez kotew: 899,- zł X 4 sztuki = 3.596,
System Aktiv Zestaw 23 Regulamin Wymiar zestawu: 71cm x 130cm x 200cm cena zestawu z kotwami: 699,- zł
System Aktiv Zestaw 28 stojak na rowery Cena 899,00z1
Altana / Wiata Murano 1000x500 cm + 3 X zestaw biesiadny (1 x stół 300x80x70 cm; 2 x ławka bez oparcia 300x45x45 cm) Cena zestawu 26.000,00z1

LOKALIZACJA: Piotrków Trybunalski ul Rzeczna 3 obręb 25 działka 228

Łączny koszt projektu: 349,22

 

2. Bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa przy ulicy Romana Dmowskiego. (rejon III)

OPIS PROJEKTU:

Projekt obejmuje kompleksowy remont chodnika po północnej stronie ulicy R. Dmowskiego od ulicy Górniczej do Iwaszkiewicza wraz z utworzeniem wzdłuż niego ścieżki rowerowej – całkowitą wymianę nawierzchni na kostkę oraz poszerzenie strefy pieszej i utworzenie strefy dla rowerzystów. (około 250 m długości, ok. 4 m szerokości - 1000 m2) Działka 8/23, obręb 30, rejon III.

LOKALIZACJA: Chodnik po stronie północnej ul. R. Dmowskiego od ulicy Górniczej do Iwaszkiewicza wraz ze ścieżką rowerową. Działka 8/23, obręb 30, rejon III.

 

 3. Ciąg pieszo-rowerowy przy ulicy Juliusza Słowackiego biegnący od ul. Dworskiej do trasy szybkiego ruchu Warszawa-Katowice. (Rejon III)

OPIS PROJEKTU:

Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ulicy Juliusza Słowackiego od ulicy Dworskiej do trasy szybkiego ruchu Warszawa — Katowice , po stronie południowej . Będzie to przedłużenie już istniejącego ciągu pieszo-rowerowego , biegnącego miedzy innymi od ulicy Dworskiej do Alei Concordia . Ale nie tylko . Budowa kładki w ramach powstającej autostrady Al , mającej przebiegać nad trasą szybkiego ruchu Warszawa — Katowice , wzdłuż ul. Juliusza Słowackiego , w
połączeniu z realizacją naszej inwestycji stworzy dla mieszkańców zamieszkujących tereny przed trasą „jak i za trasą , bezpieczny ciąg komunikacyjny. Tym samym będą mogli z niego korzystać nie tylko mieszkańcy ul. Juliusza Słowackiego , ale również osoby uprawiające sport „jak również ci którzy chcą szybko i sprawnie dostać się do pracy do pobliskich magazynów. Wzbogacenie ścieżki o elementy małej architektury — np. stojaki dla rowerów , ławki , kosze na śmieci i ewentualnie o stację napraw i pompowania rowerów stworzy możliwość odpoczynku i postoju dla rowerzystów i pieszych korzystających z ciągu.

LOKALIZACJA: Po jednej stronie ulicy Juliusza Słowackiego od numeru 224 za ulicą Dworską do trasy szybkiego ruchu Warszawa — Katowice, po stroni południowej — w ramach obecnego pasa drogowego bez konieczności wykopów, na działkach o nr. ewid. 87 obr. 26 i dz. nr. 74/4 obr. 27

Łączny koszt projektu: 332.00 zł

 

 4. Street workout Pioma

OPIS PROJEKTU:

Tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju miasta i dla dobrej jakości życia oraz umożliwienie mieszkańcom uczestnictwa w życiu wspólnoty to podstawowe cele statutowe Miasta Piotrków Trybunalski. Cele te są realizowane między innymi z pomocą jednostek oświatowych - takich jak Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr2. Projekt zakłada rozbudowę infrastruktury placówki o strefę street workout, która będzie znakomitym uzupełnieniem poprzedniego projektu. Powstanie komplet urządzeń, tj. drążki, trzepaki, poręcze równoległe, które będą zbiorem miejsc treningowych. Street workout jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dyscyplin. Są to treningi siłowo- wytrzymałościowe z ciężarem własnego ciała. Projekt jest komplementarny z założeniami wniosku wygranego w ramach Budżetu Obywatelskiego przez Radę Osiedla "Południe", dotyczącego utworzenia przy ZSP nr2 placu zabaw z elementem do street workout. Projekt uzyskał akceptację i zwyciężył w głosowaniu mieszkańców miasta, co wskazuje na zapotrzebowanie na tego rodzaju obiekt w tej części miasta. Projekt posłuży wszystkim mieszkańcom  Osiedla "Południe" oraz uczniom ZSP nr2. Będzie to idealnym dopełnieniem infrastruktury sportowej osiedla.   

LOKALIZACJA: Teren znajduje się przy działce nr 15/15 i 15/16

Łączny koszt projektu: 87069.24

 

 5. Wyposażenie zawodników Piotrkowa grających w II,III i IV lidze brydżowej oraz amatorów w elektroniczne urządzenia do obliczania wyników rozgrywek brydżowych. 

OPIS PROJEKTU:

W Piotrkowie trybunalskim prowadzone są turnieje/mecze brydża sportowego i Mistrzostwa Piotrkowa, memoriały im. Zbigniewa Chwalnego, Jana Kruza oraz Wojciecha Urbana, turniej niepodległościowy "O Podkowę Kasztanki Marszałka". Ponadto odbywają się cotygodniowe zawody ogólnopolskie poprzez internet. Uczestniczą w nich zawodnicy II,III i IV ligi oraz amatorzy. Nie posiadając tzw. pierniczków podłączonych do serwera opóźniamy prezentację rozgrywek ogólnopolskich, a ponadto wczytując "ręcznie" wyniki z ok. 30 protokołów skazani jesteśmy niekiedy do "zarywania" godzin nocnych, gdyż zawody kończą się ok. godz. 23:00. Wyjątek stanowią 4 turnieje przez którymi patronat stanowi Prezydent Miasta, gdyż wówczas udogodnienia,  o których mowa przywożą sędziowie. 

LOKALIZACJA: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim - ul. Belzacka 108/110, 97-300 Piotrków Tryb. 

Łączny koszt projektu: 13800.00