Budżet Obywatelski 2018

Budżet Obywatelski 2018

Zgłoszonych projektów: 27

 1. Plac zabaw bez barier – doposażenie istniejących już placów zabaw o urządzenia służące integracji osób niepełnosprawnych i dzieci zdrowych
 2. Siłownia w Parku Poniatowskiego.
 3. Modernizacja chodników wraz z budową ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Żelaznej.
 4. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Chorych na Alzheimera i inne choroby otępienne w Piotrkowie Trybunalskim
 5. Tężnia solankowa dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego.
 6. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta, poprzez budowę chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Leśnej
 7. Projekt rejonowy Plac rekreacyjno - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 11.
 8. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Wiatracznej w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Gęsiej.
 9. Miejsca parkingowe Kobyłeckiego.
 10. Park „Łódzka”.
 11. Stworzenie sieci automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED na terenie Piotrkowa Trybunalskiego
 12. " Projekt rejonowy, dotyczący odpowiedniego zagospodarowania przestrzeni użytkowej przy blokach Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim
 13. Modernizacja boisk do gier zespołowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Kostromska 50 (siedziba byłego Gimnazjum nr 5
 14. „Pocałuj i jedź" — bezpieczna strefa pożegnań i powitań dla Dziecka i Rodzica.
 15. Modernizacja istniejącego miejskiego placu zabaw przy ul. Rzecznej 3 Piotrkowie Tryb.
 16. Strefa rekreacji „Street Workout Park Wyzwolenie”
 17. Biblioteka bliżej człowieka – stworzenie strefy rekreacji przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim.
 18. Plac zabaw przy ul. Czarnej.
 19. Skwer Dzikich Róż na 800-lecie Piotrkowa Trybunalskiego.
 20. Ciąg pieszo - rowerowy przy ulicy Juliusza Słowackiego
 21. Ściana wspinaczkowa — wewnętrzny, w pełni profesjonalny obiekt do wspinaczki rekreacyjnej i sportowej w Piotrkowie Trybunalskim
 22. Naprawa ciągu pieszego po wschodniej stronie ul. Iwaszkiewicza (od bl. ul. przy Kostromskiej 72 do przychodni przy ul. Dmowskiego 47).
 23. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj — etap I.
 24. Budowa parkingu przy Parafii pw. św. Alberta oraz utwardzenie części ulicy Rusałki.
 25. Parkingi na osiedlu Wyzwolenia projekt rejonowy.
 26. Dodatkowe pasy jezdni dla prawo i lewoskrętów użytkowników piotrkowskich ulic.
 27. Stok narciarski dla początkujących oraz saneczkarzy.

 

 

Zwycięskie projekty:

- Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj — etap I. (Projekt ogólnomiejski)

- Strefa rekreacji „Street Workout Park Wyzwolenie” (rejon I)

- Projekt rejonowy Plac rekreacyjno - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 11.(Rejon II)

- Naprawa ciągu pieszego po wschodniej stronie ul. Iwaszkiewicza (od bl. ul. przy Kostromskiej 72 do przychodni przy ul. Dmowskiego 47). (rejon III)

- Modernizacja boisk do gier zespołowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Kostromska 50 (siedziba byłego Gimnazjum nr (Rejon IV)