Protokół z wynikami głosowania: podgląd

Wyniki: podgląd

Najważniejsze informacje

Wydatki Miasta na Budżet Obywatelski

Suma środków pieniężnych przeznaczonych na realizacje zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi łącznie w 2020 r. 2.400.000,00 złotych i jest to co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych
w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

  • Kwota, której dotyczą wydatki na projekty o charakterze rejonowym, wynosi w 2020 r. 350.000,00 złotych dla każdego z rejonów, z uwzględnieniem kosztów dokumentacji projektów.
  • Kwota, której dotyczą wydatki na projekty o charakterze oświatowym, wynosi w 2020 r. 400.000,00 złotych z uwzględnieniem kosztów dokumentacji projektów.
  • Kwota dla projektu ogólnomiejskiego wynosi w 2020 r. 600.000,00 złotych z uwzględnieniem kosztów dokumentacji projektów.

Harmonogram

  •  27 maja – 24 czerwca 2019r. – zgłaszanie projektów;
  •  27 czerwca – 23 sierpnia 2019r. – weryfikacja projektów;
  • 1 – 15 września 2019r. – głosowanie;
  •  do 27 września – ogłoszenie wyników;
  • do 7 października – ustalenie listy zwycięskich propozycji do projektu budżetu Miasta na rok 2020.

Zasady

  • UCHWAŁA NR VI/75/19 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt „Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim” Dostępna w sekcji "Do pobrania" lub tutaj: (pobierz)
  • Zarządzenie dostępne w sekcji "Do pobrania" lub tutaj: (pobierz)

 

Ruszyła kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Już po raz szósty mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego mogą bezpośrednio decydować o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Budżet Obywatelski daje możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnej okolicy, ale i całego miasta. Wzmacnia postawy obywatelskie i współodpowiedzialność za miasto oraz pomaga lepiej poznać potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Dzięki realizacji projektów z poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego miasto wzbogaciło się m.in. o nowe boiska, place zabaw czy siłownie zewnętrzne.